Literatura na Świecie – wydania węgierskie, cz. I – do 1990 r.


O Literaturze na Świecie i jej znaczeniu dla popularyzowania twórczości węgierskich pisarzy wzmiankowałam niedawno tutaj. Dziś chcę Wam przedstawić pierwszą część zestawienia (do 1990 roku) wszystkich przekładów literatury węgierskiej, jakie ukazały się w tym periodyku (pełne i szczegółowe opisy istnieją dla numerów zarchiwizowanych przez redakcję, tzn. od 1994 roku):

  • „Literatura na Świecie” nr 5/1971 [m.in. Sándor Petőfi – Kajdany, Jak nazwać cię mam, przeł. Aleksander Rymkiewicz]
  • „Literatura na Świecie” nr 3/1973 [m.in. Tibor Csorba – Mój romans z Polską]
  • „Literatura na Świecie” nr 3/1975 [m.in. Gyula Illyés – Kogo urodziła Katarzyna, Mieszkaniec gór, Gyula Illyés – W łodzi Charona, Jerzy Robert Nowak – „Ostatni europejski poeta narodowy”, Tibor Déry – Wyimaginowany reportaż z amerykańskiego pop-festiwalu, Elżbieta Cygielska-Guttman – Druga młodość pisarza, László Németh – Most, punte, silta, Andrzej Sieroszewski – Kraina poetów, Endre Ady – Wzleciał paw, Pieśń węgierskiego jakobina, Chcę się zatrzymać, Bitwa z knurogłowym mocarzem, Mihály Babits – Epilog liryka, Pytania wieczorne, Gyula Juhász – Węgierskie lato 1918, Wesele w Tápé, Jestem poetą, Dezsö Kosztolányi – Z „Żalów smutnego mężczyzny”: Dano numer, O, jakże mi jest miły, Arpád Tóth – O płonnej godzinie, István Örkény – Zeznanie o grotesce, István Örkény – Transakcja, Wspomnienie o doktorze K.H.G, Pamiętnik kałuży, Nie ma nic nowego, Starobudańskie trojaczki, Kálman Kovács – Proza ostatniego piętnastolecia, Iván Mándy – Fotografowanie, Ákos Kertész – Makra, Lajos Kassák – Jestem z tobą, Wiersz-obraz 18, Lörinc Szabó – „Dwudziesty szósty rok”: Jednak,”Świerszcza muzyka” – Spokojny cud, Atilla Józef – ***, Tę dawną piękną kobietę, Jest piękny letni wieczór, Bez nadziei (wolno, w zamyśleniu), Miklós Radnóti – List do żony, Gyula Hernádi – Forteca, György Moldova – Dwa rozdziały powieści satyrycznej, András Simonffy – Wspaniały dzień, Sándor Weöres  – Szkic, László Benjamin – Latarnik, Majtek, János Pilinszky – Bydlęce piętno, Ágnes Nemes Nagy – Z zapisków Echnatona, László Nagy – Ogień, István Simon – Krzak, Ferenc Juhász – Elegia listopadowa, Gábor Garai – Światło w chmurze, Gracja Kerényi – Sarną i wilkiem, ogniem i paletą, Aleksander Rymkiewicz – Piórem i szablą, Józef Darvas 1912-1973 (E.C.G.), Zaczęło się od wakacyjnej przygody –, Z prof. Drem Istvánem Csaplárosem rozmawia Jacek Maziarski, Elżbieta Cygielska-Guttman – Przekłady z literatury węgierskiej w roku 1974, Można i trzeba robić więcej – Z dyrektorem Węgierskiego Instytutu Kultury Danielem Hegedüsem rozmawia Jacek Maziarski, György Radó – Z doświadczeń tłumacza, István Kovács – Zaczęło się od Baczyńskiego, István Molnár – Literatura polska na Węgrzech w 1973 roku] – brak informacji o tłumaczach
  • „Literatura na Świecie” nr 5/1979 [m.in. Ferenc Juhász – Chłopca przemienionego w jelenia wołanie z bramy tajemnic , Feliks Netz –  Chłopiec przemieniony w jelenia , Péter Nádas – Koniec pewnej sagi , Péter Nádas – Portret rodzinny w liliowym zmierzchu , Péter Dobai –  Dawne rzemiosła węgierskie , Gyula Marosi -Dani, Ákos Szilágyiwiersze] – brak informacji o tłumaczach
  • „Literatura na Świecie” nr 4/1986 [m.in. Miklós Szentkuthy – Brewiarz Świętego Orfeusza, przeł. Szczepan Woronowicz, Szczepan Woronowicz – Miklós Szentkuthy, szkic do portretu, János Pilinszky – Zapiski z datą, przeł. Jerzy Snopek, Miklós Meszöly – wiersze, przeł. Marian Grzeszczak, Sándor Csoóri – wiersze, przeł. Szczepan Woronowicz, Sándor Csoóri – Podróż w półśnie, przeł. Elżbieta Cygielska, Domokos Szilágyi – wiersze, przeł. Szczepan Woronowicz, Sándor Kányádi – wiersze, przeł. Szczepan Woronowicz, Péter Esterházy – Fancsikó i Pinta, przeł. Elżbieta Sobolewska, Péter Esterházy – Wozacy, przeł. Elżbieta Sobolewska, Elżbieta Sobolewska – Postmodernista ostatnich lat, Péter Esterházy – Mała węgierska pornografia, przeł. Henryk Jankowski, Mihály Babits – Studium o literaturze węgierskiej, przeł. Dorota Jaszcz, lstván Csapláros – Dezső Kosztolányi a literatura polska, „Pro Cultura Hungarica”, Aleksander Nawrocki – Daniel Hegedüs, Daniel Hegedüs – Szukaliśmy tego lasu, przeł. Aleksander Nawrocki]
  • „Literatura na Świecie” nr 1/1989 [m.in. Béla Hamvas – Kamawał (fragmenty), przeł. Szczepan Woronowicz, Béla Hamvas – Kierkegaard na Sycylii, przeł. Szczepan Woronowicz, Béla Hamvas – Orfeusz. przeł. Szczepan Woronowicz, Béla Hamvas – Posejdon, przeł. Szczepan Woronowicz, Béla Hamvas – Drzewa, przeł. Elżbieta Sobolewska, Szczepan Woronowicz – Powrót Hamvasa, Janos Pilinszky – Dziennik liryka, przeł. Elżbieta Marzena Grzegorczyk, József Lengyel – Noce bez snu, przeł. Hanna Kuźniarska, Ottó Major – „Papiery zlikwidować trudniej…” nota do nie wydawanej noweli, przeł. Hanna Kuźniarska, Péter Nádas – Opis antycznego fresku (fragment powieści), przeł. Elżbieta Sobolewska, Péter Nádas – Baśń o pożarze i wiedzy, przeł. Sylwia Sobiepan, Elżbieta Sobolewska – Konfesja przyjęta milczeniem, György Spiró – Z ojcem na meczu, przeł. Sylwia Sobiepan, Imre Oravecz – Mininowelki poetyckie, przeł. Elżbieta Sobolewska, Elżbieta Sobolewska – Opowiastki o niemocy, Andrzej Sieroszewski – Myśli o tłumaczu, Csaba Gy. Kiss – Ubi loones – rozważania o Europie środkowej (wstęp do nie istniejącego podręcznika), przeł. Jerzy Snopek, Jerzy Snopek – Jaka Europa? Na marginesie książek Endre Bojtára i lstvána Frieda, Zoltán Biró- Kapuścińskiego dwie książki o tyranii, przeł. Jerzy Snopek, Tadeusz Olszańskl- Polskie przygody Chłopców z ulicy Pawła]

***

Linki do kolejnych zestawień węgierskich wydań Literatury na Świecie znajdziecie tutaj.