Literatura na Świecie 11–12/2011


Literatura na Świecie 11–12/2011 (484–485), przekłady następujących tekstów (link):

  • Gyula Krúdy „Jesienne popołudnia z Viktorem Cholnokym”,
  • János Géczi „Niebieskoocy bracia Cholnoky”,
  • „Po śladzie” – z Jánosem Géczim rozmawia József Tamás Reményi.

literatura na świecie veszprem 2011