Literatura na świecie 11–12/2012


Literatura na świecie 11–12/2012 (496–497), przekład wywiadu „Jestem dzieckiem Dunaju” – z Péterem Kántorem rozmawia Csaba Károlyi, współpraca przy przekładzie wierszy Pétera Kántora, współprzekład wiersza Istvána Domonkosa „Ze złamanym sterem” (link)

literatura na świecie 11-12 2012