Międzynarodowa konferencja dot. profilaktyki palenia tytoniu


Moderacja dwóch paneli w ramach międzynarodowej konferencji dot. profilaktyki palenia tytoniu, organizatorzy: Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia, Norway Grants, 19.10.2017 (link, link)

Panel I:

Rozpoczęcie Konferencji Międzynarodowej dot. profilaktyki pale…

Startujemy! Konferencja Międzynarodowa dotycząca profilaktyki palenia tytoniu. Zapraszamy – Główny Inspektorat Sanitarny !!! W pierwszym panelu występują Pan Marek Posobkiewicz – Główny Inspektor Sanitarny, Pan Grzegorz Juszczyk – Dyrektor Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH , Pani Paulina Karwowska Dyrektor Biura World Health Organization (WHO) w Polsce, Pani Małgorzata Zwiercan – Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds.Rozwiązywania Problemów Uzależnień. Moderatorem Panelu jest Pani Anna Butrym.#konferencja #prelegenci #edukacja #profilaktyka #GISgovpl

Opublikowany przez Główny Inspektorat Sanitarny na 19 października 2017

Panel II:

Cz. 2 Konferencji Międzynarodowej dot. profilaktyki palenia ty…

Zapraszamy na 2. część Konferencji Międzynarodowej dot. profilaktyki palenia tytoniu.W drugim panelu dotyczącym dotyczącym tematyki zapobiegania rozpoczynania palenia tytoniu, działań edukacyjnych, informacyjnych oraz dotarcia do grup największego ryzyka wystąpią: Pani Anna Kowalewska z Katedry Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii z Uniwersytet Warszawski. Pani Aleksandra Lusawa – Dyrektor Departamentu Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz z Główny Inspektorat Sanitarnyt, Pan Krzysztof Przewoźniak z Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie, Pani Marlena Skorupka – Dziedzic – Kierownik Oddziału Promocji Zdrowia z Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Warszawie. Moderatorem Panelu będzie Pani Anna Butrym.#konferencja #prelegenci #edukacja #profilaktyka #GISgovpl

Opublikowany przez Główny Inspektorat Sanitarny na 19 października 2017

Fotorelacja:

otorelacja z Konferencji Międzynarodowej dotyczącej profilakty…

Główny Inspektorat Sanitarny prezentuje fotorelację z Konferencji Międzynarodowej dotyczącej profilaktyki palenia tytoniu, która odbyła się 19 października 2017 r. z udziałem prelegentów z Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH, World Health Organization (WHO) – Polska, Uniwersytet Warszawski, Centrum Onkologii Instytut Marii Sklodowskiej Curii, Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Warszawie, American Cancer Society, Smoke Free Partnership, Busola Centrum Rozwoju Osobistego i Usług Psychologicznych, Norwegian Cancer Society i #MinisterstwaZdrowia oraz prowadzącymi Anna Butrym i Aleksandra Mikołajczyk #konferencja #edukacja #profilaktyka #livestreaming #Gisgovpl

Opublikowany przez Główny Inspektorat Sanitarny na 23 października 2017