Międzynarodowy Dzień Przyjaźni Polsko – Węgierskiej 2007


Międzynarodowy Dzień Przyjaźni Polsko – Węgierskiej, tłumacz i przewodnik Chóru „Cantus Agriensis” z Egeru, Przemyśl, 23-25.03.2007 (link)

tłumaczenie psl2 tłumaczenie psl

Urząd Miasta Przemyśla