Mini-słownik gwary z Zsögöd


Coś dla miłośników niecodziennych słowników – mini-słownik gwary z Zsögöd. Oto, co o samej gwarze pisze autor słownika:

 A Zsögödiek kijelentik, hogy megvédik saját nyelvüköt a magarral szemben, amit mán aliges értenek! Mit es jelent az, hogy: Kvázi régiók, rusztikus milliő, tendencia, unió, tökjó, determinálódik protokollum, autonómia, sötöbö. Tovább nem es érdemes folytatni. Aszongyák minden székely magyar es egyben. Ez meglátszik mett a székely újságok kezdték átvenni ezeket a kényes érthetetlen okos szavakat. Persze a zsögödiek es székelyek, de mán kevesen értik amit a tévében mondanak, nemcsak ők hanem a székelyek sőt a magyarok közül es. Pedig aszongyák értünk van az adás. Jó lenne olyan szavakot használni, mint: szinte, hasonló, vidék, övezet, vidéki környezet, törekvés, hajlam, szövetség, kiváló, meghatároz, elhatárol, hivatalos tárgyalások, független kormányzat sötöbö. De akkor megérti bárki, ez a baj, s elmarad a flancolás es. Mű szeretnénk, ha értenénk , mit es mondanak mások. Ha olyan okosnak tartsák magukot, mondják úgy, hogy mindenki értse, legalább es nem ért, ha egy cseppet hasonlít ahhoz a nyelvhez amit beszélünk. Hanem minden magyart kötelezünk a zsögödi nyelv megtanulására.

A

ahajt – ott, elég mëssze hej!

agylobb – agyvérzés. Szinte agylobbot kaptam…

alamuszi – sunyi, de lëhet bugyuta ës

aza? – tényleg?

 

Á

ágál – dicsekszik, veri a belét

ándung – rëajött az ötpërcës

ánkó – tátott szájú, kicsit bëbëlló

 

Bö

baggat – varr, himëz satöbö

bambuc – rossz szellem amelyék főleg a gyerëkëkët jesztëgeti

barátocskám! – ezt akkor szokás mondani mikor a képëdbe akarnak mászni

batus – gyapjúból kötött házipapucs

bécsap – becsap, átver

bërzënkëdik – izgul, főleg a fehérnépre

bónyászódás – elmerëng ëgyfelé lehet künn vagy ëppëg benn, – lassan készül el valamivel

borsika – boróka

borvíz – a székëlyëk nemzeti itala

bubás – nagyon csicsás, szépëcske

bugyulált – betakart, pólyába tëtt

bügyürget – siritget, pödörget valamit a kezébe

Bütü – sarok

bütürmec – durva, kemény

 

Cö

Cók – faék, béékëlés

Cocó – lovacska

 

Csö

csalóka – fenyőtoboz

csámpás – nem ëppëg formás

csámporodik – formátlanodik

csármál– csúful nótázik

csëmër – utálatos, ízléstelen, ronda

csërëkje – fenyőlapik

csëszle – szúnyog

csëtëny – bokros, ahol lëhet boklászódni

csihány – csalán

csóró – sűdő legényke

csőröl – torkába önti az italt, bévsëz a testbe

csuri –  vereb, amelyék Csíkba nem madár

 

Dö

dabbog – idétlenül jár

dabbancs – tenyeres-talpas fehérnép

dëszka – lëhet sovány

dörgölő – edénytörlő, rongydarab

dugás – eldugaszolják a patakot

duvaszt – elébe vet, azaz tësz, de durván

düher – súlyos nagy embër

dürüszöl – döröszöl

döböcsköl – kézzel összetör, dögönyöz

 

E

ehejt – itt, nem ës olyan mëssze, hej!

erëgel – mëgy, sétál jó lassan komótosan

ejszë– remélhetőleg, valószínűleg, szinte biztos

eke-buka – kicsit dilló, ánkó, kók szërëlék

 

Ë

ësztena – ahol a juhok nyugovóra térnek

 

É

élemedik – magához tér, ëppeg kell fël

 

Fö

férëg – egér

fészi – fejsze

fëtyëlló – kók embër, lökött fajta

firhang – függöny

fosóka szilva – az a kicsi piros és sárga, de van nagyfajta ës belőle

fosztos – rongyos, ócska ruhába bújt illető

 

Gö

gagya – nadrág

gamat – utálatos, saját mocskába jól érzi magát

gërbuncás – idegës, túrázza magát

gërënda –  ha valaki nem kéne ott legyen a társaságba mongyák – „ gërënda van!”

gübé – folyóvízben kialakult medënceforma

gübü – gamatnak az ëgyik változata

 

Gyö

gyámbász – fogdos, hërgël

 

Hö

háportyika – húsban a hártya

hanyit – hajit, dob, vet

heherész – röhög ëgyfelé

hënnyëg – szerelmeskëdve hízeleg a babájának

hutyuró – bot, hajlékony vessző

 

I

iboktalan – idétlen

 izé – csak úgy mondják, betétszó

izékel – finnyáskodik

 

Jö

johó – juh, bárány

 

Kö

kakasülő – buszba az első ülés jobbról, lehet más

kambacsol – eltekerëg

kankó – piszkavas

kászálódik –  eppeg próbál kikelni azágyból

këcmó – szerelmeskëdés

kecskebuka – bukfenc ës lëhet

kerémbálózik – körbejár

kësice – tojásíró, már felénk ës használják újra

kitörik a nyelve – veti magát, úgy beszél

kók – bëbëlló, kicsit sutyu

kopjafa – faragott faoszlop, síremlék

kujak – ököl, marok

küllent – kortyol

küpü – borvízkút

 

Lö

lájbi – mellény

lappancs – csapóajtó

laska – tészta

laskasirítő – tésztanyújtó, amiből nemigen szeret kapni egy lélek se

leánkamadárka – barázdabillegető

lepcsen – nagyot esik

luptyi – megnőtt rendëzetlen haj

lűtő – lejtő

lütyü – folyadék, ital, lehet szeszes fajta ës

 

Mö

magyaró – mogyoró

makuj – makacs, puffogó polgár

mecserëg – részegen énekel

merkël – haragszik, duzzog

módos – gazdag, vagyonos

moszt – fürészpor

mű, münk – mi

 

Nö

nákó – ütődött illető, közbe ëgy csëppët viccës

nannyó – nagymama, öregasszony

 

Nyö

nyápic – válogatós az ételben, finnyás

nyëslet – kajtat, kutat, keresgél valamit

nyëtëró – együgyű kók szerelék

nyírebben az esetben –  üt, vág

nyoszt – csuful szüretel

nyüszköl – mocorog, nyüzsög

nyüszütöl – rossz késsel vág

 

O

odaül – sokáig elvan

 

Ö

öhö – igen-igen

Öppe – na, persze!  Eppeg – éppen hogy…

Ökörködik – marháskodik, bolondkodik

 

Ő

őszes – dërësëdő hajú, középkorú fazon

 

Pö

pall  – szénát palléroz, – képëdbe pall vagyës megüt, pofon rittyent

parapács – ügyes, talpraesett, okoskodó fajta

pánkó – fánk

pëccs – hecserli dzsem, csipkebogyó lekvár

pëpëcs – aprólékos ember

pipe –  kicsi réce, ruca, liba

pirkál – irkál, céltalanul mocskolja a lapot

pisolyog – huncutul mosolyog

pityóka – burgonya, krumpli kolompér

püpü – köjkek mondják a víznek

 

Rö

réce – ruca

rittyegtet – csapkod, csinálja a feszültséget

rittyent – ëgyet odavág, ëgyet ír, ëgyet odamond

 

Sö

sarvalás – káposztát ës lëhet, de fehérnépet ës, amikor sokáig hërgëlőznek véle

seggvakaró –  vessző, gyerëkëk seggébe csapni

sifityel – kézzel mos

sirít – valamit megfordít, – peder, sodor

siritvel – súrol

sirülő – kanyar, lëhet sërülő ës

sistërëg,  süstörög –  a kályhán fődögél valami, de a fa is sistereghet, ha tűzbe vetik és vizes

slájër – úri sál, menyasszonyi fátyol ës lehet

soson – hócipő

süllög – lassan ég a tűz

 

Szö

szetet – hisztérikusan siet

szimmog – szipog

 

Tö

tángál – elagyabugyál

tërpël – fontoskodik

tongyó – ügyetlen

töp – köp

tű. tük – ti

 

Työ

tyúkeszű – eléggé keveset tudó iparos

 

U

ugatós – sokat jár a szája, kiabálva beszélő

 

Ü

ücsörög – ëgy helyben elvan ëgy darabig

 

Vö

vacskol – gyúrogat, nyúlkál

vakarú – legkisebbik, – lëhet köjöknél de kenyérzsëmlénél ës.

vaszkalódás – valahonnan kitörni, ahol mán régóta nem eléggé tetszik

vërgál – ellenőriz, átnéz

vidër – vëdër

vigyászkodik – bámulászik, nézelődik, figyel

vizet vet – gyógyít, jósol

 

Zö

zakota – limlom

zakotál – zajt csap

zërget – bekopog, csënget

 

Zsö

zsigora – betegség, ha gyerëk marhul azt mondják fogja zsigora.

zsögöd – a föld ëgyik legszëbb, ha nem ëppëg a legszebb faluja, s vidéke

 

[za: http://borbelevi.tvn.hu/news36.htm oraz http://borbelevi.tvn.hu/news13.htm]

***

Wszystkie omówione wcześniej słowniki znajdziecie odpowiednio pod tagiem „słownik” oraz „słownik tematyczny”.