Motywacja do nauki języków obcych


Jeśli przedzierając się przez gąszcz reguł  i wyjątków kiedykolwiek zwątpicie w sens nauki języków obcych, przypomnijcie sobie jedną z poniższych złotych myśli:

  • The sum of human wisdom is not contained in any one language. Ezra Pound
  • You can’t see other people’s point of view when you have only one language. Frank Smith
  • You can never understand one language until you understand at least two. Geoffrey Willans
  • If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his own language, that goes to his heart. Nelson Mandela
  • The limits of my language are the limits of my world. Ludwig Wittgenstein
  • To have another language is to possess a second soul. Charlemagne
  • Those who know nothing of foreign languages know nothing of their own. Johann Wolfgang von Goethe
  • A different language is a different vision of life. Federico Fellini

To zaledwie garstka z całej gamy przemyśleń nad wagą języka ojczystego i obcego w życiu człowieka. Niektórzy nie lubią aforyzmów za ich napuszoną trywialność, ale być może w chwilach zwątpienia jedna z tych myśli tchnie w Was nowy zapał i doda sił do nauki języka :)