Nacjonalizm i histeria polityczna – eseje I. Bibó


Zaproszenie na debatę polityczną:

Centrum im. Prof. Bronisława Geremka i Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zapraszają do udziału w debacie „Nacjonalizm i histeria polityczna – wokół nowego wydania esejów Istvána Bibó”.

Uczestnicy debaty: Iván Zoltán Dénes i Adam Michnik.  Spotkanie poprowadzi Paul Gradvohl.

RSVP na adres fundacja@geremek.pl lub tel.: 22 628 83 63.

6 czerwca (czwartek), godz. 18.00
Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW,
ul. Dobra 55, sala 1.007 (I piętro) w Warszawie

„lstván Bibó bywa określany jako wybitny, a nawet wielki, myśliciel społeczny i polityczny. Pisma jego ukazywały się w USA, Francji, Niemczech i kilku innych krajach. Przygotowując niniejszą edycję, musiałem ponownie – jako tłumacz pism lstvána Bibó i badacz jego twórczości – zadać sobie pytanie o aktualność dzieła węgierskiego myśliciela. Pytanie to nachodziło mnie już wcześniej, zwłaszcza wówczas, gdy w trakcie lektury rozmaitych prac zachodnich, poruszających problematykę, którą zajmował się niegdyś Bibó, przychodziło mi stwierdzić, że ich autorzy nader rzadko odwołują się do niego. Pocieszająca – i zapewne w wielu przypadkach zasadną – byłaby świadomość, że go zupełnie nie znają. Tyle, że takie pocieszenie jest jednak bardzo kruche i wątpliwe, skoro jego źródłem jest fakt, że prace Bibó, mimo że tłumaczone i wydane, nie znalazły się w międzynarodowym krwioobiegu nauk społecznych…”
ze wstępu tłumacza prof. Jerzego Snopka

lstván Bibó „Eseje polityczne”, Wyd. Universitas 2013