Nagroda dla najlepszego tłumacza Festiwalu Conrada


Nagroda dla najlepszego tłumacza Festiwalu Conrada 2016, przyznana przez publiczność za tłumaczenie konsekutywne spotkania z Gézą Röhrigiem, 30.10.2016 (link do relacji wideo – od 26.30)

„Po raz pierwszy w trakcie Festiwalu przyznane zostały również dwie nagrody, które zwracają uwagę na osoby pracujące w przemysłach książki. Nagrodzeni zostali: najlepszy moderator conradowego spotkania, czyli Piotr Sommer oraz najlepszy tłumacz, jakim okazała się Anna Butrym. Wyróżnienie ufundował Konsul Honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburga Pan Tomasz Kopoczyński. Nagrodę dla najlepszego tłumacza patronatem objął Ambasador Wielkiego Księstwa Luksemburga w Polsce, Jego Ekscelencja Conrad Bruch. Zwycięzców wskazała festiwalowa publiczność, która poprzez głosowanie w centrum festiwalowym mogła po każdym spotkaniu wyrazić swoje uznanie dla moderatora i tłumacza, osób w szczególny sposób zaangażowanych w tworzenie klimatu Festiwalu.”

Za: http://conradfestival.pl/a/1547,zanna-sloniowska-laureatka-nagrody-conrada