Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska za Twórczość Translatorską


18 grudnia zostało ogłoszone ustanowienie Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego, przyznawanej w trybie dwuletnim żyjącym tłumaczom literatury obcej na język polski.

Nagroda to kolejne działanie na rzecz promocji literatury podjęte przez Miasto Gdańsk – po ustanowionej w 2008 roku Nagrodzie Literackiej Miasta Gdańska „Europejski Poeta Wolności” honorującej poetę i jego tłumacza oraz odbywających się od 2013 r. Gdańskich Spotkań Tłumaczy Literatury „Odnalezione w tłumaczeniu”. Nagroda będzie mieć również wymiar finansowy – każdorazowo laureat Nagrody otrzyma 50.000 zł.

Ze Wstępu regulaminu przyznawania nagrody:

Kwestia znaczenia samoistnego dzieła twórczego, jakim jest  przekład literacki jest nie dość zakorzeniona w świadomości odbiorców kultury. Pomiędzy autorem a jego tłumaczem istnieje niezbywalny związek, a obcojęzyczne dokonania literackie wzbogacają naszą kulturę dzięki pracy tłumaczy, którzy są przewodnikami i pośrednikami w dialogu kultur. Już ustanowiona w roku 2008 Nagroda Literacka Miasta Gdańska Europejski Poeta Wolności premiując poetę, wyróżnia także tłumacza nagradzanego tomu poetyckiego. Wciąż jednak tłumacz jako twórca jest zbyt słabo dostrzegany i doceniany. Mając powyższe na uwadze Prezydent Miasta Gdańska ustanawia Nagrodę za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego.

Więcej szczegółów oraz sylwetki członków Kapituły Nagrody znajdziecie na odnalezionewtlumaczeniu.pl.

.

nagroda za twórczość translatorską