Naturalny metajęzyk semantyczny


Polecam Wam rozmowę z prof. Anną Wierzbicką, która „przeanalizowała wraz kolegami materiał z wielu języków, co pozwoliło jej stworzyć wspólnie z Cliffem Goddardem naturalny metajęzyk semantyczny (NSM – Natural Semantic Metalanguage). Jego podstawowym założeniem jest istnienie niezmienników semantycznych, czyli elementarnych pojęć obecnych w każdym języku. Łącząc te uniwersalne elementy za pomocą prostej gramatyki, można tworzyć pojęcia złożone w dowolnej dziedzinie tematycznej.” W wywiadzie poczytamy nie tylko o szczegółach związanych z badaniami w zakresie powyższego zagadnienia, ale dowiemy się z niego także:

  • Czy to język sprawia, że inaczej kochamy?
  • Czy badania nad językiem sprawiają, że lepiej rozumie się świat?

Kilka pytań i odpowiedzi, i już językoznawstwo przestaje być taką sztywną dziedziną, a zaczyna wznosić się na wyżyny romantyzmu i filozofii :)

[cytat za: http://www.polityka.pl/nauka/czlowiek/1510898,1,cos-wspolnego-dla-wszystkich-jezykow.read]