O tłumaczeniach w drugą stronę


27 stycznia w czwartek, o godz. 18:00, Węgierski Instytut Kultury zaprasza na współorganizowany wraz z  „Literaturą na Świecie” wieczór literacki z udziałem Andrása Pályi’ego, prozaika, dramaturga i  tłumacza literatury polskiej. Wieczór z Autorem poprowadzi Anna Górecka,  redaktor „Literatury na Świecie”.

Tak o Andrásu Pályim można przeczytać w zaproszeniu:

„András Pályi urodził się w 1942 roku. Jest absolwentem uniwersytetu Loránda Eötvösa w Budapeszcie, gdzie studiował filologię polską i węgierską. Pierwszy zbiór jego opowiadań pt. Tiéd a kert ukazał się w 1978 roku. Współpracował z węgierskimi czasopismami, takimi jak: Új ember, Magyar Hírlap, Színház, Magyar Napló. W latach 1991 – 1996 pełnił funkcję dyrektora Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie. W latach 1996 – 2005 był kierownikiem literackim Teatru im. Gézy Gárdonyi’ego w Egerze. Tłumaczył na polski m.in. Witolda Gombrowicza i Leszka Kołakowskiego. Sylwetkę Autora przybliża polskiemu czytelnikowi „Literatura na Świecie” w numerze 11-12/2009.”

Więcej o Autorze możecie znaleźć tu PL i tu HU

.

Węgierski Instytut Kultury w Warszawie

00-009 Warszawa

ul. Moniuszki 10

Tel: (48-22) 629-32-41/42

27 stycznia w czwartek, o godz. 18:00, Węgierski Instytut Kultury zaprasza na współorganizowany wraz z  „Literaturą na Świecie” wieczór literacki z udziałem Andrása Pályi’ego, prozaika, dramaturga i  tłumacza literatury polskiej. Wieczór z Autorem poprowadzi Anna Górecka,  redaktor „Literatury na Świecie”.

Tak o Andrásu Pályim można przeczytać w zaproszeniu:

„András Pályi urodził się w 1942 roku. Jest absolwentem uniwersytetu Loránda Eötvösa w Budapeszcie, gdzie studiował filologię polską i węgierską. Pierwszy zbiór jego opowiadań pt. Tiéd a kert ukazał się w 1978 roku. Współpracował z węgierskimi czasopismami, takimi jak: Új ember, Magyar Hírlap, Színház, Magyar Napló. W latach 1991 – 1996 pełnił funkcję dyrektora Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie. W latach 1996 – 2005 był kierownikiem literackim Teatru im. Gézy Gárdonyi’ego w Egerze. Tłumaczył na polski m.in. Witolda Gombrowicza i Leszka Kołakowskiego. Sylwetkę Autora przybliża polskiemu czytelnikowi „Literatura na Świecie” w numerze 11-12/2009.”

Więcej o Autorze możecie znaleźć tu PL i tu HU

.

Węgierski Instytut Kultury w Warszawie

00-009 Warszawa

ul. Moniuszki 10

Tel: (48-22) 629-32-41/42

27 stycznia w czwartek, o godz. 18:00, Węgierski Instytut Kultury zaprasza na współorganizowany wraz z  „Literaturą na Świecie” wieczór literacki z udziałem Andrása Pályi’ego, prozaika, dramaturga i  tłumacza literatury polskiej. Wieczór z Autorem poprowadzi Anna Górecka,  redaktor „Literatury na Świecie”.

Tak o Andrásu Pályim można przeczytać w zaproszeniu:

„András Pályi urodził się w 1942 roku. Jest absolwentem uniwersytetu Loránda Eötvösa w Budapeszcie, gdzie studiował filologię polską i węgierską. Pierwszy zbiór jego opowiadań pt. Tiéd a kert ukazał się w 1978 roku. Współpracował z węgierskimi czasopismami, takimi jak: Új ember, Magyar Hírlap, Színház, Magyar Napló. W latach 1991 – 1996 pełnił funkcję dyrektora Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie. W latach 1996 – 2005 był kierownikiem literackim Teatru im. Gézy Gárdonyi’ego w Egerze. Tłumaczył na węgierski m.in. Witolda Gombrowicza i Leszka Kołakowskiego. Sylwetkę Autora przybliża polskiemu czytelnikowi „Literatura na Świecie” w numerze 11-12/2009.”

Więcej o Autorze możecie znaleźć tu PL i tu HU

.

Węgierski Instytut Kultury w Warszawie

00-009 Warszawa

ul. Moniuszki 10

Tel: (48-22) 629-32-41/42