Pamięć o polskich uchodźcach na Węgrzech


Kolejne z serii zaproszeń na niezwykle intensywny maj pod względem węgierskich wydarzeń kulturalnych:

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Ambasada Węgier w Polsce
Towarzystwo PrzyjaciółŚląska w Warszawie
Oficyna Wydawnicza RYTM Sp. z o.o.

serdecznie zapraszają na uroczystą prezentację albumu

Krystyny Łubczyk i Grzegorza Łubczyka

Pamięć II

Polscy uchodźcy na Węgrzech 1939–1946

Emlékezés II

Lengyel menekültek Magyarországon 1939–1946

Patronat Honorowy/Tiszteletbeli Védnőkség

BRONISŁAW KOMOROWSKI

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
A Lengyel Köztársaság elnöke

Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II
Galeria Porczyńskich
pl. Bankowy 1, (wejście od ul. Elektoralnej)
Warszawa

16 maja (środa) 2012 r., godzina 16.00

Gości powita

Jan Stanisław Ciechanowski

p.o. Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych
Album zaprezentują

Autorzy

Wystąpienia

Kazimierz Kardynał Nycz

Metropolita Warszawski

Robert Kiss

Ambasador Węgier w Polsce

Józef Musioł

Prezes Zarządu
Towarzystwa PrzyjaciółŚląska
w Warszawie

Fragmenty albumu przeczyta

Olgierd Łukaszewicz

Prezes ZASP-u

Prowadzenie spotkania

Grzegorz Łubczyk

b. Ambasador Polski na Węgrzech
Dyskusja

Po prezentacji zapraszamy na lampkę węgierskiego wina