Panorama Kultur – co nieco o Węgrzech


Panorama Kultur to kolejne miejsce w sieci, w którym można zapoznać się co nieco z Węgrami pod względem kultury, literatury, podróży itp. Oto, co o stronie piszą jej autorzy:

Panorama Kultur – Europa Mniej Znana to magazyn poświęcony życiu kulturalnemu i intelektualnemu oraz tradycjom naszej części Europy nazywanej Środkowo – Wschodnią. W szerokim rozumieniu tego terminu. Pomysł magazynu narodził się w październiku 2002 roku wśród studentów Studium Europy Wschodniej i Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz ich przyjaciół. W kręgu osób biorących udział w tworzeniu magazynu są młodzi pracownicy naukowi, dziennikarze, tłumacze, studenci i wszelkiej maści pasjonaci naszego regionu Europy.

Panorama Kultur zajmuje się promocją i upowszechnianiem kultury Europy Środkowo – Wschodniej – w tym, co jest dla nas wszystkich wspólne i w tym, czym się różnimy. Staramy się ukazywać zarówno bliskie akcenty pomiędzy narodami i społecznościami jak też różnorodność kultur i tradycji występujących w regionie.

Jednym z celów, jakie sobie stawiamy jest skupianie innych przedsięwzięć zajmujących się krajami kultury Europy Środkowo – Wschodniej i wszystkich ludzi zainteresowanych tą tematyką oraz łączenie i integrowanie tych środowisk. Jak pokazują dotychczasowe doświadczenia, jesteśmy dość skuteczni w tego rodzaju działalności. Zajmujemy się nie tylko kulturą narodów, ale też obecnych w regionie mniejszości etnicznych oraz kultur ponadnarodowych jak Żydzi, Łemkowie czy Romowie. Staramy się także zwracać uwagę na różnorodne zjawiska w kulturze globalnej, które mają wplyw na „kształt, smak i zapach” życia w naszym regionie. Skupiamy się przede wszystkim na kulturach Europy Środka i okolic, jednak nie zamykamy się na kultury innych krajów europejskich i w przyszłości chcielibyśmy zamieszczać też artykuły o ciekawych a mniej w Polsce popularnych zjawiskach kulturowych z całego naszego kontynentu.

Wybór artykułów na tematy węgierskie, dostępnych w Panoramie Kultur: