PDCA: podstawy zarządzania jakością, Citi Handlowy


PDCA (Plan-Do-Check-Act), podstawy zarządzania jakością, Citibank, Warszawa 7 – 9.09.2011

PDCA