Péter Kántor na III Międzynarodowym Festiwalu Literackim


W dniach 3-6 października 2013  w Lublinie i Kazimierzu Dolnym odbędzie się III Międzynarodowy Festiwal Literacki – Czas Poetów. Jednym z zaproszonych  gości jest Péter Kántor, którego wiersze już wielokrotnie były prezentowane polskim czytelnikom:

  • „Literatura na Świecie” nr 04/1995  Wiersze, przeł. Bohdan Zadura
  • Z węgierskiego na nasze. Antologia poezji i prozy w wyborze i opracowaniu Anny Góreckiej (Fundacja Literatura Światowa, Warszawa 1998),  wiersze w przekładzie Bohdana Zadury
  • „Literatura na Świecie” nr 09/2000 Wiersze, przeł. Anna Górecka
  • Antologia współczesnej poezji węgierskiej, wybór i przekłady Jerzego Snopka (Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2010)
  • Antologia „Węgierskie lato” wybór i przekłady tłumaczeniu Bohdana Zadury (Biuro Literackie, Wrocław 2010)
  • „Literatura na świecie” nr 11-12/2012 Wiersze w przekładzie Bohdana Zadury oraz  wywiad „Jestem dzieckiem Dunaju” – z Péterem Kántorem rozmawia Csaba Károlyi (przeł. Anna Butrym)

 .

III Miedzynarodowy Festiwal Literacki Czas Poetow.

„Czas Poetów” to międzynarodowe spotkania poetów z Holandii, Niemiec, Węgier, Słowenii, Serbii, Białorusi, Ukrainy i Polski, połączone z aranżacjami wizualnymi, prezentacjami multimedialnymi, artystycznymi występami towarzyszącymi, wystawami plastycznymi i aranżacją dźwiękową.

Podejmujemy trudne, lecz także emocjonujące wyzwanie – zaprezentowanie poezji, jako sztuki atrakcyjnej i żywej, stworzenia dialogu między słowem muzyką i obrazem z wyraźnym przesłaniem, że słowo było i jest pierwsze.

„Czas poetów” prezentuje sylwetki i dorobek twórczy artystów reprezentujących różne pokolenia literackie, kultury, idee, formy twórcze, postawy literackie, a co za tym idzie – zróżnicowaną poetykę. Spotkanie z twórcami uznanymi w krajach pochodzenia, pozwala na wskazanie zarówno różnic w literackim postrzeganiu świata, ale przede wszystkim służy zbliżeniu różnych kultur. Projekt „Czas poetów” zakłada poznanie kultury poszczególnych krajów, zacieśnienie więzi, wyeksplikowanie elementów przenikania tych kultur, wypracowanie wspólnych refleksji na rzecz rozwoju kultury. Wartości filozoficzne, poznawcze i estetyczne zawarte w twórczości uczestniczących poetów są punktem wyjścia do refleksji nad współczesnym światem, kulturą i literaturą.

Nowością tegorocznej edycji „Czasu Poetów” jest poszerzenie formuły festiwalu o działania w przestrzeni miejskiej i prezentacje twórczości młodych adeptów literatury – laureatów konkursów literackich. Uczestnictwo utalentowanej młodzieży daje duże prawdopodobieństwo stworzenia literackiej sztafety pokoleń.

Poeci uczestniczący w Wielkim Czytaniu Wierszy: Andrej Adamowicz (Białoruś), Andrej Chadanowicz (Białoruś), Primoż Cucnik (Słowenia), Julia Fiedorczuk (Polska), Jerzy Jarniewicz (Polska), Dieter Kalka (Niemcy), Péter Kántor (Węgry), Andrij Lubka (Ukraina), Eda Ostrowska (Polska), Ana Pepelnik (Słowenia), Ad van Rijsewijk (Holandia), Krzysztof Siwczyk (Polska), Andrzej Sosnowski (Polska), Adam Wiedemann (Polska), Agnieszka Wolny-Hamkało (Polska), Bohdan Zadura (Polska).

Szczegółowe kalendarium festiwalu:

  • 3 października, 12:00 Gry miejskie „Czas Poetów”
  • 4 października, 12:00 Laureaci konkursów literackich czytają swoje wiersze, warsztaty literackie, Wojewódzki Ośrodek Kultury
  • 5 października, 17:00 Wielkie Czytanie Wierszy, Galeria Labirynt
  • 6 października, 17:30 Kuncewiczówka – Dom Marii i Jerzego Kuncewiczów w Kazimierzu Dolnym, Puławy

[za: http://kultura.lublin.eu]