Polityk = analfabeta?


Wczoraj polecałam Wam blog o najczęściej popełnianych błędach (Nie kalecz języka), dziś chcę przywołać artykuł z Polityki z 2010 roku, mówiący o tym, jak politycy kaleczą język polski. Autorka piętnuje zarówno błędy prawicy, jak i lewicy, zatem niezależni od przekonań politycznych można zagłębić się w tę analizę pod kątem czysto językoznawczym:

Małgorzata Kozłowska – Błędy językowe naszych polityków: Jak oni grzeszom