Polska Szkoła w Budapeszcie


Jeśli planujecie przenieść się ze swoimi pociechami na Węgry, pomyślcie może zawczasu o uzupełnieniu tego, czego żadna szkoła na Węgrzech nie może zaoferować, czyli zajęciach zawiązanych z Polską i językiem polskim, które oferuje Szkoła Polska w Budapeszcie:

“Kształcenie w szkole obejmuje trzy poziomy:

* szkoła podstawowa (nauczanie zintegrowane w klasach I – III oraz klasy IV – VI )

* gimnazjum (klasy I – III)

* liceum  (klasy I – III)

Szkoła realizuje uzupełniający program nauczania tzn. prowadzi zajęcia z wybranych przedmiotów nieobjętych nauczaniem w szkołach macierzystych (język polski, historia Polski, geografia Polski, wiedza o społeczeństwie).Realizowany program nauczania z wyżej wymienionych przedmiotów zgodny jest z podstawami programowymi kształcenia ogólnego dopuszczonego do użytku szkolnego przez MEN w Polsce. Szkoła prowadzi także zajęcia dodatkowe z religii.”

[za: http://www.polska-szkola.pl/mod/data/view.php?d=16&rid=408]

Wszelkie informacje o szkole znajdziecie tutaj, a także na oficjalnej stronie Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Budapeszcie, na blogu Rady Rodzicielskiej i na stronie szkoły na Facebooku.

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Budapeszcie
A budapesti Lengyel Nagykövetség mellett müködő Lengyel Iskola
Törökvész út 15
1025 Budapeszt, Węgry
Szkoła Polska przy Ambasadzie

tel. 0036707013847

fax 003613268306

komunikator głosowy szkola.polska.budapeszt

www http://polskaszkola.freeweb.hu

e-mail polish_school@gazeta.pl