Polskie rodzynki wśród węgierskich imion


O imionach na Węgrzech pisałam już kilka razy – w poprzednich wpisach prezentowałam Wam węgierskojęzyczną stronę z listą imion oraz ich pochodzeniem i znaczeniem, jej anglojęzyczny odpowiednik oraz alfabetyczny spis imienin z datami obchodzenia ich na Węgrzech. Pisałam też osobno o pochodzeniu i znaczeniu imion spotykanych na Węgrzech (wersja węgierska) i przedstawiałam oficjalną listę imion, które można nadać dzieciom w kraju bratanków.

Dziś chciałabym zaprezentować Wam dwa rodzynki z tej drugiej listy, pobranej ze strony Węgierskiej Biblioteki Elektronicznej (MEK), czyli imiona pochodzenia polskiego, jakie można spotkać na Węgrzech. Są to:

  • KAZIMÍR

(i jego bardziej węgierska wersja: KÁZMÉR)
– imię to składa się z członów: Kazi- („niszcz, psuj, niwecz” od kazić „niszczyć, psuć”, porównaj współczesne od-kazić „od-psuć”) i -mir („pokój, spokój”). Oznacza „ten, który (niech) niszczy pokój”. (niszcz pokój! = kaź mir! (staropolskie kazi mir!) (za: Wikipedia)

  • VANDA

– etymologia imienia Wanda nie została dotychczas jednoznacznie wyjaśniona. Może ono pochodzić od starosłowiańskiego słowa węda (czyli „wędka”; wymawianego w dawnej polszczyźnie z a nosowym: wanda;), litewskiego vandene („rusałka”) lub vanduo („woda, fala”), niemieckiego Wenedka („Łużyczanka, Słowianka”) lub skrótu germańskich imion typu Wendelburg, Wendelgard. Jeszcze inna hipoteza mówi, że imię to powstało od nazwy plemienia Wandalów, lub wodza Chorwatów -Avandzy – wzmiankowanego przez X-wiecznego arabskiego kronikarza Al-Masudiego (za: Wikipedia)