Polsko-węgierska konferencja naukowa


W dniach 29-30 marca 2012 w Katowicach odbędzie się Polsko-węgierska konferencja naukowa. Oto szczegółowych program tego wydarzenia:

 29 marca 2012

9.00-9.30

Powitanie uczestników konferencji:

Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

Dyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie dr János Tischler

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego

Prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz

Panel I: OD WERSALU I TRIANON DO POCZDAMU. DYLEMATY POLSKIEJ I WĘGIERSKIEJ POLITYKI NARODOWOŚCIOWEJ

Moderator: Prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek (Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)

9.30-10.00

Spojrzenie w przeszłość polsko-węgierską

Prof. dr hab. Stanisław A. Sroka (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)

10.20.-11.00

Polacy i Węgrzy u progu nowej epoki w 1918 roku

Dr Tadeusz Kopyś (Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)

Dr Miklós Zeidler (Katedra Nowożytnej i Współczesnej Historii Węgier Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie)

11.00-11.40

Problemy narodowościowe Polski i Węgier u progu niepodległości

Dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz (Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)

Dr Mariann Nagy (Katedra Historii Nowożytnej Uniwersytetu w Peczu)

11.40-12.00

Dyskusja

14.00-14.40

Polska i węgierska dyplomacja wobec planów niemieckich w Europie

Prof. dr hab. Maciej Koźmiński (Collegium Civitas, Warszawa)

Prof. Pál Pritz (Katedra Nowożytnej i Współczesnej Historii Węgier Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie)

15.00-15.40

Niemiecka polityka narodowościowa i rasowa w Polsce i na Węgrzech podczas II wojny światowej

Dr Mirosław Sikora (Instytut Pamięci Narodowej, Katowice)

Dr Tibor Dömötörfi (Instytut Historyczny Centrum Badawczego Nauk Humanistycznych Węgierskiej Akademii Nauk, Budapeszt)

15.40-16.30

Dyskusja kończąca i podsumowanie I Panelu

19.00-20.30

Koncert w Akademii Muzycznej w Katowicach

 

30 marca 2012

Panel II: INTERNACJONALIZM CZY NACJONALIZM? PROBLEMY POLSKICH I WĘGIERSKICH KOMUNISTÓW PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Moderator: Dr János Tischler (Węgierski Instytut Kultury w Warszawie)

09.00-09.40

Kościoły w Polsce i na Węgrzech wobec komunizmu w okresie stalinizmu

1948-1956

Dr Adam Dziurok (Instytut Pamięci Narodowej, Katowice; Instytut Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)

Dr Csaba Szabó (wicederektor ds. naukowych Collegium Hungaricum w Wiedniu, Dyrektor Węgierskiego Instytutu Historycznego w Wiedniu)

09.40-10.20

Żydowska mniejszość wyznaniowa czy narodowa? Dylematy władzy komunistycznej w Polsce i na Węgrzech po II wojnie światowej

Dr Aleksandra Namysło (Instytut Pamięci Narodowej, Katowice)

Prof. György Haraszti (Katedra Historii Ogólnokrajowej Uczelni Kształcenia Rabinów-Uniwersytetu Studiów Judaistycznych, Budapeszt)

10.20-10.40

Dyskusja

11.00-11.40

Pomiędzy ideologią a pragmatyzmem. Węgierscy i polscy komuniści wobec problemów narodowościowych po II wojnie światowej

Dr hab. Krzysztof Nowak (Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)

Prof. László Szarka (Instytut Historyczny Centrum Badawczego Nauk Humanistycznych Węgierskiej Akademii Nauk, Budapeszt)

11.40-12.30

Dyskusja kończąca i podsumowanie II Panelu

Miejsce konferencji:
40-007 Katowice, ul. Bankowa 11, s. 142
Sala Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego

Honorowy Patronat:
Ewa Kopacz, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
László Kövér, Przewodniczący Węgierskiego Zgromadzenia Narodowego

Organizatorzy:
Miasto Katowice
Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Węgierski Instytut Kultury w Warszawie

[za: http://varso.balassiintezet.hu/index.php/pl/konferencja-w-katowicacht]