Polsko-węgierskie, węgiersko-polskie zwroty 2014 – 2016


Prezentacja przekładów na język polski prozy i poezji węgierskiej, wypracowanych w ramach warsztatów na obozach literacko-translatorskich FISZ 2014-2016, zebrana w ramach antologii „dwa bratanki. Polsko-węgierskie, węgiersko-polskie zwroty 2014-2016”, wydanej drukiem i w wersji elektronicznej jako numer 2016025 dodatku Dűlő do czasopisma kulturalnego Műút (link)

Autorzy tekstów: 
Csepregi János | Deres Kornélia | Farkas Balázs | Fehér Renátó | Fekete Anna | Győrffy Ákos | Izsó Zita | kabai lóránt | Lesi Zoltán | Tinkó Máté

 

dulo-antologia-anna-butrym