Prezydencja polsko-węgierska przetrwała kryzys


Węgierskojęzycznym polecam artykuł na temat prezydencji Polski i Węgier oraz sukcesów, jakimi mogą pochwalić się obie strony, ukazany z perspektywy urzędującego w Polsce węgierskiego przedstawiciela prezydencji. Oczywiście Dávid Görömbölyi, jak na patriotę przystało, więcej zasług przypisuje Węgrom. Dlaczego? Tego już dowiecie się z artykułu. Czy jednak można mówić o wspólnym sukcesie? Zdaniem Görömbölyiego, jak najbardziej:

(…) Lehet-e sikerről beszélni?

Egyértelműen igen. Bebizonyítottuk, hogy régiónk képes helyt állni az európai integráció kormányrúdjánál, ráadásul egy sor olyan fontos, helyenként kiemelkedő eredménnyel zártunk, amelyek egyértelműen erősítik az uniót. Persze nem számít, hogy én erről mit gondolok, az azonban fontos, hogy e véleményt az európai színtér gyakorlatilag összes szereplője osztja.