Psi poliglota w 5 minut


Kiedy mamy już jakąś zagraniczną rasę psa, np. puli, można spróbować ułatwić pupilowi kontakty międzynarodowe. Węgierskie szczekanie jest jednym z najbardziej zbliżonych do polskiego – porzekadło o „dwóch bratankach” można więc zastosować i na tej płaszczyźnie :)