Pustka w mieście – Budapeszt


Kolejne zaproszenie z Węgierskiego Instytutu Kultury:

Fundacja Bęc Zmiana oraz Węgierski Instytut Kultury
mają zaszczyt zaprosić na wykład (w języku angielskim) pt.
PUSTKA W MIEŚCIE / SZANSE I ZAGROŻENIA

w dniu 23 listopada piątek, o godz. 18.30
w Węgierskim Instytucie Kultury
.
Wykład dotyczący zagadnienia pustki, porzuconych przestrzeni oraz wolnych działek budowlanych we współczesnych miastach. Przypadkiem studyjnym będzie Budapeszt, dla którego Węgierskie Centrum Architektury Współczesnej (KÉK) przygotowało program badawczy wraz z propozycją strategii ponownej aktywizacji i wykorzystania niewykorzystanych nieruchomości.
.
Pusta przestrzeń to najbardziej deficytowy z zasobów większości miast Europy i Ameryki Zachodniej. Jednak w ostatnich latach, w konsekwencji bańki spekulacyjnej na rynku nieruchomości oraz narastającego kryzysu finansowego, nawet najdynamiczniej rozwijające się miasta notowały znaczną nadwyżkę w podaży wolnych działek budowlanych. Przeprowadzane obecnie badania i analizy oraz kampanie społeczne sytuują problem pustych przestrzeni oraz ich tymczasowego wykorzystania w centrum dyskusji prowadzonej przez urbanistów, architektów, socjologów oraz miejskich aktywistów. Trawiący europejskie miasta kryzys zadłużenia zachęca gminy do ponownego rozpoznania potencjału posiadanych działek i istniejącej infrastruktury budowalnej oraz wprowadzania systemowych rozwiązań zmierzających do ich lepszego wykorzystania i aktywizacji poprzez testowanie nowych funkcji i wprowadzenie nowych aktorów.
.
Problem pustych nieruchomości stanowi również przedmiot analiz i badań przeprowadzanych na różnych poziomach planowania miasta. Sztywny system planistyki modernistycznej został zastąpiony przez tak zwaną miękką urbanistykę, dopuszczającą eksperymenty oraz testowanie tymczasowych rozwiązań przed ostatecznym określeniem funkcji danej przestrzeni. Ten otwarty system planowania kładzie większy nacisk na procesowy charakter rozwoju miasta, dopuszczając wprowadzanie tymczasowych rozwiązań, prowadząc do zmiany w sposobie pojmowania roli architektów, urbanistów i artystów w procesie miejskiej transformacji.
.
Levente Polyák – urbanista, badacz i krytyk architektury. Studiował architekturę, urbanistykę, socjologię i teorię sztuka na w Budapeszcie i Paryżu. Wykładał Urban Studies oraz teorię architektury na Moholy-Nagy University of Art and Design, oraz na Politechnikach w Wiedniu i Budapeszcie. Realizował projekty w przestrzenie miejskiej Nowego Jorku, Paryża, Budapesztu i Pécs. Członek zespołu KÉK (Węgierskie Centrum Architektury Współczesnej). Kurator wystaw dotyczących aktualnych problemów manifestujących się w przestrzeni miejskiej. Kurator festiwalu filmów architektonicznych w Budapeszcie w 2007 roku. Jego zainteresowania teoretyczne sytuują się na przecięciu zagadnień z pola sztuki, architektury, urbanistyki, geografii, psychologii i kina. Pracuje nad doktoratem w Central European University w Budapeszcie. Przebywał na stypendiach w Columbia University w Nowym Jorku oraz w OrangeLabs SensibleLab w Paryżu. Obecnie pracuje nad projektem badawczym Lakatlan dotyczącym sposobów i metod tymczasowego wykorzystania i rewitalizacji opuszczonych miejskich nieruchomości.

http://polyaklevente.net/

Organizator
Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa / www.bęczmiana.pl

Współpraca
Węgierski Instytut Kultury w Warszawie, PaństwoMiasto, Warszawa, ul. Andersa 29, Agencja Reklamowa Raphael

Patroni
Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, Notes na 6 Tygodni

Projekt Synchronicity 2012 realizowany jest dzięki dotacji od Miasta Stołecznego Warszawy oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

.