Rabaciku nie będzie?


Jak wiadomo, klient potrafi poprosić o rabat od najniższej wyobrażalnej i akceptowalnej stawki. Czym argumentuje to w przypadku zamawiania tłumaczenia?

You must give us a discount…

 1. …because we are a new client.
 2. …because we are an old client.
 3. …because this job is for a new client.
 4. …because this job is for an old client.
 5. …because last time you gave us a discount.
 6. …because last time you didn’t give us a discount.
 7. …because you always give us a discount.
 8. …because you never give us a discount.
 9. …because the other guy who translated for us always gave us a discount.
 10. …because everybody else gives us a discount.
 11. …because if you want to work for us you must give us a discount.
 12. …because if you don’t give us a discount we will have to look for another translator.
 13. …because you will make up for the discount in future jobs.
 14. …because it is a big job, months of guaranteed work.
 15. …because it is a small job and you will make a quick buck.

To tylko 15 z 79 najczęściej słyszanych tekstów – na resztę zapraszam Was tutaj.

And don’t you try it on your own! :)