Rola tłumacza i przekładu w epoce wielokulturowości i globalizacji


Zaproszenie na konferencję traktującą o roli tłumacza i przekładu:

W dniach 19-20 kwietnia 2013 w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbędzie się konferencja ROLA TŁUMACZA I PRZEKŁADU W EPOCE WIELOKULTUROWOŚCI I GLOBALIZACJI pod patronatem Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.

Druga konferencja z cyklu Rola tłumacza i przekładu w epoce wielokulturowości i globalizacji poświęcona będzie różnym aspektom przekładu (pisemnego i ustnego, artystycznego i specjalistycznego) oraz roli tłumacza w kontekście dynamicznych zmian społecznych, ekonomicznych i technologicznych na przełomie XX i XXI wieku.

Do wygłoszenia referatów zapraszamy teoretyków i praktyków zajmujących się przekładem literackim i specjalistycznym.

W referatach dotyczących przekładu literackiego poruszone zostaną zarówno zewnętrzne problemy translatologii (takie jak: polityka wydawnicza, zakres czytelnictwa, obieg krytycznoliteracki, autorefleksja tłumaczy) oraz immanentne aspekty przekładu  (takie jak: zderzenie odmiennych sposobów ukazywania rzeczywistości w języku źródłowym i docelowym, problem egzotyzacji i naturalizacji w tłumaczeniu, zmiany w poetyce dzieła pod wpływem cech nowego języka i kultury itp.).

W referatach dotyczących tłumaczeń specjalistycznych – pisemnych i ustnych – omawiane będą zagadnienia roli tłumacza we współczesnym życiu społecznym, politycznym i gospodarczym (tłumaczenia prawne, gospodarcze, medyczne, polityczne itd.) oraz praktyczne problemy wynikające z funkcjonowania przekładu w kulturze, nauce, gospodarce, życiu politycznym i społecznym.

W drugiej części konferencji odbędzie się panel dyskusyjny z udziałem tłumaczy poświęcony znaczeniu przekładu we współczesnym świecie.

.

.

Zapraszamy teoretyków i praktyków przekładu – zarówno literackiego jak i specjalistycznego – do udziału w konferencji. Zgłoszenie zawierające imię i nazwisko, adres korespondencyjny i emailowy oraz abstrakt w języku polskim lub angielskim (150-300 słów) lub deklarację udziału w panelu dyskusyjnym prosimy przesyłać na adres: przeklad.2013@o2.pl do dnia 10 lutego 2013. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane do 28 lutego 2013.

Opłatę konferencyjną w wysokości 280 zł należy przesłać do 15  marca 2013 na konto Bank Zachodni 61 1090 1694 0000 0001 1105 7177 z dopiskiem KONFERENCJA ROLA TŁUMACZA I PRZEKŁADU 2013. Opłata obejmuje koszty redakcji i druku referatów, kawy i poczęstunków w przerwach obrad. Materiały z konferencji dopuszczone do druku przez recenzentów (referaty i zapis dyskusji panelowej) zostaną opublikowane jako kolejny tom serii wydawniczej “Studia o przekładzie” redagowanej przez prof. Piotra Fasta.

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

prof. dr hab. Piotr Wilczek – przewodniczący

dr Maciej Ganczar ­‐ sekretarz

prof. dr hab. Piotr Fast dr Krzysztof Fordoński

[za: http://www.vistula.edu.pl/Aktualnosci/ROLA-TLUMACZA-I-PRZEKLADU-W-EPOCE-WIELOKULTUROWOSCI-I-GLOBALIZACJI2]