Rzecz o dialektach


Ja to z nimi jest? Czy te węgierskie wciąż jeszcze istnieją? Odpowiedź nasuwa się sama, zatem inne pytanie – dlaczego nimi gardzimy?

O tym wszystkim poczytacie w artykule Nyelv és Tudomány (HU), natomiast niezwykle ciekawe rozwinięcie tematu w ramach dialektów angielskich znajdziecie tutaj (EN).

ROZMIESZCZENIE DIALEKTÓW WĘGIERSKICH:

Legenda:

  1. nyugat-dunántúli nyelvjárási régió,
  2. közép-dunántúli–kisalföldi nyelvjárási régió,
  3. dél-dunántúli nyelvjárási régió,
  4. dél-alföldi nyelvjárási régió,
  5. palóc nyelvjárási régió,
  6. Tisza–Körös-vidéki nyelvjárási régió,
  7. északkeleti nyelvjárási régió,
  8. mezőségi nyelvjárási régió,
  9. székely nyelvjárási régió,
  10. moldvai nyelvjárási régió.

Więcej zaś o dialektach węgierskich znajdziecie tu (HU).