Samotność ofiar – konferencja w Budapeszcie


Zaproszenie ze strony Węgierskiego Instytutu Kultury:

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność oraz Węgierska Akademia Nauk mają zaszczyt zaprosić na konferencję „Metodologiczne, etyczne i polityczne aspekty liczenia strat ludzkich II wojny światowej”, która odbędzie się w dniach 9-10 grudnia 2011r. w Budapeszcie. Głównym celem spotkania jest omówienie historii i metodologii ustalania globalnej liczby strat ludzkich w poszczególnych krajach wraz z jej politycznymi uwarunkowaniami.

Tematami przewodnimi konferencji będą historia i współczesny stan badań nad wielkością strat osobowych, do jakich doszło podczas drugiej wojny światowej oraz w wyniku jej następstw w latach powojennych (przymusowe migracje, przetrzymywanie jeńców wojennych i cywilnych internowanych).

Długość trwania wojny i jej zasięg geograficzny, rozbicie struktur państwowych oraz warunki obcej okupacji utrudniały prowadzenie statystyk, a w niektórych przypadkach całkowicie je uniemożliwiały. Przeszkodą był także fakt, iż większość ofiar – zwłaszcza w Europie Środkowej i Wschodniej – stanowiły osoby cywilne, w przypadku których proces identyfikacji znacznie ogranicza dokładność wyliczeń w porównaniu z precyzją statystyk ofiar wojskowych.

Podczas konferencji omówiona zostanie historia metodologii ustalania globalnej liczby strat ludzkich w poszczególnych krajach wraz z jej politycznymi uwarunkowaniami. Przedmiotem naszego zainteresowania będą także studia przypadku, ilustrujące sposób ustalania i wykorzystania liczby strat osobowych związanych ze szczególnymi miejscami lub grupami ofiar. Zaprezentowane zostaną również narodowe programy identyfikacji ofiar drugiej wojny światowej i jej następstw. 

Program Konferencji- EN, PL, HU (.pdf)

Więcej znajdziecie tutaj.