Słowniki polsko-węgierskie vol.1


Oto lista słowników dwujęzycznych w kombinacji PL/HU – jak sami widzicie, jest ona dość skromna:

1.      tzw. „duże” słowniki:

  • Wielki słownik węgiersko-polski (Magyar- lengyel szótár), red. Jan Reychman, Wiedza Powszechna, Warszawa/Akadémiai Kiadó, Budapest. wyd. 2 z 1980 roku liczy 1246 stron
  • Wielki słownik polsko-węgierski (Lengyel-magyar szótár), red. Csorba Tibor, Wiedza Powszechna, Warszawa/Akadémiai Kiadó, Budapest. wyd.2 z suplementem z 1985 roku liczy 1059 stron

2.      tzw. „małe” słowniki:

  • Słownik węgiersko-polski (Magyar- lengyel szótár), red. Varsányi István, Terra, Budapest, wyd. szóste z 1988 roku liczy 928 stron
  • Słownik polsko-węgierski (Lengyel-magyar szótár), red. Varsányi István, Terra, Budapest, wyd. czwarte z 1976 roku liczy 784 strony

 

3.      przeróżne „mikrosłowniki”, słowniki minimum oraz dołączane do rozmówek (rozmówkom i samouczkom poświęcony będzie kolejny wpis)

 

4.      słowniki on-line (one także zostaną omówione osobno)

 

5.      Węgiersko-polski słownik tematyczny (Magyar-lengyel tematikus szótár), Ilona Koutny, Jolanta Jarmołowicz, Csilla Gizińska, Emília Fórizs, Prodruk, Poznań 2000, wydanie liczy 437 stron

Wszystkie pozycje, oprócz słownika tematycznego, są dość wiekowe, a co za tym idzie – nie znajdziemy w nich współczesnego słownictwa z wielu dziedzin technologicznych. Należy także uważać przy korzystaniu z wersji PL-> HU, bowiem wielokrotnie natknąć się można na błędy lub totalne kurioza, dobra rada: słówko znalezione w takiej kombinacji odszukajmy też w słowniku węgiersko-polskim i upewnijmy się co do jego poprawności.