Spiró w polskich przekładach


György Spiró to kolejny pisarz i dramaturg, którego twórczość została doceniona w Polsce. W jego przypadku jednak ta miłość jest obustronna: nauczył się języka polskiego, jest znawcą polskiej kultury, ma w dorobku przekłady wszystkich dramatów Wyspiańskiego i niektórych dramatów Gombrowicza. Jego twórczość inspirowana jest Wojciechem Bogusławskim (więcej na ten temat tutaj), Iksami (więcej tutaj) i towiańczykami (więcej tutaj). O jego związkach z Polską szerzej poczytacie tutaj. W 2010 roku Spiró został laureatem nagrody literackiej Europy Środkowej ANGELUS za powieść Mesjasze (więcej o tym wyróżnieniu tutaj), a nagrodę dla tłumacza za przekład tej pozycji otrzymała Elżbieta Cygielska. Oto pozycje z jego dorobku, które doczekały się polskich przekładów:

Proza:

  • Mesjasze przekład: Elżbieta Cygielska 2009 W.A.B. (recenzja)

Literatura na Świecie 1-2/2006:

  • Iksowie przekład: Mieczysław Dobrowolny
  • Przybysz przekład: Mieczysław Dobrowolny
  • Niewola przekład: Elżbieta Cygielska

Dramaty:

  • Szalbierz przekład: Mieczysław Dobrowolny 1987
  • Opera mydlana przekład: Anikó Kiss, Stefan Zgliczyński 2001
  • Dogrywka przekład: Jolanta Jarmołowicz 2003
  • Kwartet przekład: Jolanta Jarmołowicz 2003
  • Prah przekład: Jolanta Jarmołowicz 2008
  • Stłuczka przekład: Jolanta Jarmołowicz 2010

O samym autorze możecie poczytać m.in. tu (HU) i tu (PL) oraz tu (PL).