Sport zmadziaryzowany


Węgrzy pokazali w tym roku na Olimpiadzie, że nawet będąc niewielkim krajem, można zająć 9 miejsce w klasyfikacji medalowej (17 medali, w tym 8 złotych). W artykule Magyar sporthoz magyar szavakat! (HU) możemy poczytać, jak na codzień i to od wielu lat ten kraj dba nie tylko o wyniki, ale także o utrzymanie (wzlędnej) czystości języka i chroni przed naleciałościami z zagranicy, także odnośnie słownictwa sportowego:
.

A doppingolás annyira elterjedt már 1934-ben is, hogy külön magyar szót kerestek rá. Nyert az ajzó, bár erről ma már aligha a sport jut eszünkbe, és azt se sokan tudhatják, melyik sport szakszava a csép vagy a kalló. Elgondolkodhatunk azon is, hogy miért magyarabb a toppol, mint a stoppol…