Staż w Ministerstwie Sprawiedliwości i Administracji Państwowej (Budapeszt, 3 miesiące)


Wszystkim zainteresowanym węgierską administracją państwową polecam zapoznanie się z warunkami tegorocznego trzymiesięcznego stażu im. Balassiego:

STAŻ IM. BÁLINTA BALASSIEGO
II EDYCJA – BUDAPESZT, 2012

Z inicjatywy Wicepremiera Węgier, Tibora Navracsicsa, po raz drugi zostaje rozpisany
TRZYMIESIĘCZNY STAŻ IM. BÁLINTA BALASSIEGO
w Ministerstwie Sprawiedliwości i Administracji Państwowej (KIM) w Budapeszcie.

Stażysta otrzyma równowartość 800 EUR miesięcznie, z czego będzie pokrywał koszty swojego pobytu na Węgrzech. Podczas stażu, według ustalonego planu pracy zapewniamy możliwość zapoznawania się z węgierską administracją państwową oraz różnymi instytucjami.

Warunki przyjęcia
• Obywatelstwo polskie
• Studia wyższe, ukończone min. 6 semestrów
• Dobra znajomość języka angielskiego, ew. węgierskiego
• Maksymalny wiek w chwili rozpoczęcia stażu: 30 lat

Wniosek w języku polskim powinien zawierać:
• Życiorys
• Uzasadnienie powodów ubiegania się o staż z zaznaczeniem zakresu planowanej działalności podczas stażu
• Dwie rekomendacje (w tym jedna od nauczyciela akademickiego)
• Esej (2 strony) pt. „Co zyskała Europa Środkowa z węgierskiej i z polskiej Prezydencji w Radzie UE?”

Stypendium opiewa na okres od 15 września do 15 grudnia 2012 r.
Dalsze informacje: janos.tischler@hunginst.pl lub orsolya.kovacs@kim.gov.hu

Aplikacje prosimy wysyłać do 20-go maja 2012 roku na adres:

Wegierski Instytut Kultury w Warszawie
00-009 Warszawa
ul. Moniuszki 10
na kopercie prosimy napisać: „BALASSI“

Z relacji uczestników I edycji:
„Fantastyczny, przemyślany program, oparty na osobistej współpracy z ekspertami z wielu ministerstw i organizacji. W przyjaznej atmosferze dowiedziałem się bardzo wiele o Węgrzech, Europie Środkowej i o Unii Europejskiej.” (Grzegorz, 25 lat)

„Niezapomniana przygoda i doskonała szansa na zdobycie doświadczenia w pracy na najwyższych szczeblach administracji państwowej.” (Katarzyna, 27 lat).

[za: http://www.budapeszt.polemb.net/?document=729]