Staż w Ministerstwie Sprawiedliwości i Administracji Państwowej, edycja III


O tym stażu pisałam już przy okazji jego poprzedniej edycji, dziś dobra wiadomość – otwarto kolejny nabór na jesienny pobyt w Budapeszcie:

Z inicjatywy Wicepremiera Węgier, Tibora Navracsicsa, po raz trzeci zostaje rozpisany TRZYMIESIĘCZNY STAŻ IM. BÁLINTA BALASSIEGO w Ministerstwie Sprawiedliwości i Administracji Publicznej (KIM) w Budapeszcie.

Stażysta otrzyma równowartość 800 EUR miesięcznie, z czego będzie pokrywał koszty swojego pobytu na Węgrzech. Podczas stażu, według ustalonego planu pracy zapewniamy możliwość zapoznawania się z węgierską administracją państwową oraz różnymi instytucjami.

Warunki przyjęcia
• Obywatelstwo polskie
• Studia wyższe, ukończone min. 6 semestrów
• Dobra znajomość języka angielskiego, ew. węgierskiego
• Maksymalny wiek w chwili rozpoczęcia stażu: 30 lat

Wniosek w języku polskim powinien zawierać:
• Życiorys
• Uzasadnienie powodów ubiegania się o staż z zaznaczeniem zakresu planowanej działalności podczas stażu
• Dwie rekomendacje (w tym jedna od nauczyciela akademickiego)
• Esej (2 strony) pt. „2013 – polska i węgierska prezydencja w Grupie Wyszehradzkiej. Jakie perspektywy ma współpraca tych państw w przyszłości?”

Stypendium opiewa na okres od 15 września do 15 grudnia 2013 r.
Dalsze informacje: janos.tischler@hunginst.pl lub orsolya.kovacs@kim.gov.hu

Aplikacje prosimy wysyłać do 21-go kwietnia 2013 roku na adres:

Wegierski Instytut Kultury w Warszawie
00-009 Warszawa
ul. Moniuszki 10
na kopercie prosimy napisać: „BALASSI“

.

.

Z relacji uczestników I edycji:

„Fantastyczny, przemyślany program, oparty na osobistej współpracy z ekspertami z wielu ministerstw i organizacji. W przyjaznej atmosferze dowiedziałem się bardzo wiele o Węgrzech, Europie Środkowej i o Unii Europejskiej.” (Grzegorz, 25 lat)

„Niezapomniana przygoda i doskonała szansa na zdobycie doświadczenia w pracy na najwyższych szczeblach administracji państwowej.” (Katarzyna, 27 lat).

Z relacji uczestników II edycji:

To nie tylko możliwość zdobycia cennego doświadczenia i wiedzy na temat Węgier i Unii Europejskiej, ale przede wszystkim szansa na współpracę ze wspaniałymi ludźmi, którym bliskie i dobrze znane są problemy współczesnej Europy. (Nikoletta, 26 lat)