STP uczy, wspiera, wychowuje :)


A precyzyjniej – uczy i wspiera tłumaczy, a wychowuje przede wszystkim klientów i zamawiających tłumaczenia. Dziś (już bardzo formalne) uzupełnienie do moich wcześniejszych dwóch wpisów na temat rozliczania tłumaczeń ustnych i pisemnych:

Warunki wykonywania tłumaczeń pisemnych i zasady wynagradzania tłumaczy

  1. Kierunki tłumaczenia
  2. Grupy językowe
  3. Rodzaje tłumaczeń
  4. Zasady wykonywania tłumaczeń pisemnych i ich weryfikacji
  5. Stawki podstawowe i zwyżki za wykonywanie tłumaczeń pisemnych
  6. Wynagrodzenie za anulowanie lub odstąpienie od zlecenia

Warunki pracy i zasady wynagradzania tłumaczy konferencyjnych

I. ZASADY OGÓLNE

II. WARUNKI PRACY I ZASADY WYNAGRADZANIA

  1. Warunki pracy
  2. Zasady wynagradzania

III. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

  1. Tłumaczenie konferencyjne symultaniczne
  2. Tłumaczenie konferencyjne konsekutywne

STP – Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich, www.stp.org.pl