Studia podyplomowe z przekładu literackiego


W Polsce nie ma jeszcze kursu przygotowującego do tłumaczeń literackich w zakresie języka węgierskiego (taką możliwość oferuje Instytut Balassiego w Budapeszcie), jednakże zaczynają się pojawiać studia podyplomowe dla osób zainteresowanych takim profilem tłumaczeń w języku angielskim i niemieckim:

Uczenia Vistula oraz Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury zapraszają na studia podyplomowe z dziedziny przekładu literackiego w dwóch ścieżkach językowych: niemieckiej i angielskiej.

Studia adresowane są do osób z dyplomem ukończenia szkoły wyższej przynajmniej na poziomie licencjackim oraz znajomością jednego z dwóch języków obcych: angielskiego lub niemieckiego co najmniej na poziomie B2/C1. Zapraszamy początkujących tłumaczy zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, którzy pragną zdobyć umiejętności i wiedzę z zakresu przekładu literackiego oraz praktycznych aspektów zawodu tłumacza. Głównym walorem studiów jest możliwość pracy warsztatowej nad różnymi gatunkami tekstu pod kierunkiem wybitnych tłumaczy literackich. Program kładzie również nacisk na kulturę języka polskiego i stylistykę, a także przygotowanie tłumacza do sprawnego funkcjonowania na rynku książki. Wykładowcami są doświadczeni tłumacze, dydaktycy oraz praktycy współpracujący z renomowanymi wydawnictwami.  Studia obejmują 200 godzin zajęć (w tym 140 godzin warsztatów) w systemie zjazdów weekendowych co dwa tygodnie. Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów podyplomowych. 10% zniżki dla członków STL

Uwaga: liczba miejsc ograniczona!

Więcej informacji znajdziecie tutaj oraz na:

www.vistula.edu.pl

Kontakt:
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
Uczelni Vistula
tel. (0 22) 457 23 60
e-mail: studiapodyplomowe@wsei.pl

lub

Dział Rekrutacji Uczelni Vistula
tel. (0 22) 457 24 00 (0 22) 457 24 00
e-mail: rekrutacja@wsei.pl