Stypendium im. Milána Füsta


Informacja o corocznym, międzynarodowym konkursie o stypendium im. Milána Füsta dla tłumaczy literackich (w latach 1991-2011 nagrodę otrzymali m.in. Elżbieta Sobolewska (dwukrotnie), Krystyna Pisarska, Aleksander Nawrocki, Anna Górecka, Irena Makarewicz):

„Füst Milán fordítói ösztöndíj” pályázat
Az ösztöndíj összege akár 2000-2500 euró egyszeri juttatás

A Magyar Tudományos Akadémia Füst Milán Fordítói Alapítvány 2013. évre pályázatot hirdet fordítói ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíjra pályázhatnak azok, akik magyar irodalmi műveket idegen nyelvre fordítanak. Előnyben részesülnek azok, akik Füst Milán műveit fordítják idegen nyelvre, illetve akik Füst Milán külföldi népszerűsítéséhez idegen nyelven rendszeresen hozzájárulnak.

A pályázatokat magyar nyelven 2013. szeptember 16-ig kell beküldeni, a pályázó munkásságának bibliográfiáját mellékelve. Amennyiben a pályázó rendszeresen idegen nyelven Füst Milán külföldi népszerűsítéséhez járul hozzá, úgy e tevékenysége dokumentálását kérjük. A pályázat benyújtásához külön formanyomtatvány nincs.

Az MTA Füst Milán Fordítói Alapítvány tevékenységéről, az eddig ösztöndíjban részesültekről részletes tájékoztatást ad a www.fustmilan.hu honlap.

A beküldött pályaművek elbírálását követően a pályázat nyerteseinek a díjakat ünnepélyes keretek között később közlendő időpontban és helyen, de még 2013-ban kiosztjuk.

Kérjük, hogy a pályázatokat tértivevényes ajánlott levélben az Alapítvány levelezési címére (Budapesti 1. sz. Ügyvédi Iroda Aliroda, H-1053 Budapest, Ferenciek tere 4. II/1.), dr. Rőder Edit kurátornak vagy elektronikus úton a dr.roder.edit@ugyved1.hu e-mail-címre küldjék el.

MTA Füst Milán Fordítói Alapítvány
Levelezési cím:
Budapesti 1.sz.Ügyvédi Iroda Aliroda
H-1053, Budapest, Ferenciek tere 4. II. em. 1.
Tel.: +36 1 317 4434
Fax: +36 1 200 1871

e-mail: dr.roder.edit@ugyved1.hu
www.fustmilan.hu

.