Stypendium translatorskie


Oto kolejne stypendium na Węgrzech, o które mogą starać się osoby płynnie znające węgierski. Informacje pochodzą ze strony Instytutu Balassiego i tam też można znaleźć wszelkie niezbędne dane:

Pályázati felhívás: fiatal fordítók számára

A Balassi Intézet tíz hónapos, ösztöndíjas műfordítói képzést indít nem magyar anyanyelvű, külföldi állampolgárok részére, akik a jövőben magyar irodalmi művek fordítását, a magyar kultúra terjesztését szeretnék választani hivatásukként. A képzés feltételezi, hogy a hallgatók jó magyar nyelvtudással és alapos magyar irodalomtörténeti ismeretekkel rendelkeznek.

A műfordító képzés célja, hogy bevezetést nyújtson a műfordítás gyakorlatába, valamint elmélyítse a résztvevők magyar nyelvi és irodalmi ismereteit. A Felnőttoktatási Akkreditációs Tanács által jóváhagyott 10 hónapos képzés sikeres elvégzését a Balassi Intézet magyar és angol nyelven kiállított tanúsítvánnyal igazolja.

A képzés során a hallgatók szemináriumi munka keretében megismerkednek a fordítás gyakorlati oldalával, a kortárs magyar irodalommal, irodalomkritikával és színházi élettel. Ezen kívül emelt szintű magyar nyelvi oktatásban vesznek részt. Az évközi fordítói munkájukat egy anyanyelvi szakmai lektor (műfordító konzulens) rendszeresen segíti. A hallgatók a képzés végére műfordítási mestermunkát készítenek.

A képzés 2011 szeptemberétől 2012 júniusáig tart, és két szemeszterből áll. A 13 hetes őszi és 15 hetes tavaszi szorgalmi időszakban a kurzusok látogatása kötelező. A heti óraszám 20 óra. A képzés részletes ismertetése az intézet honlapján található: www.balassi-intezet.hu

A hallgatói keretszám: 10 fő.

Pályázhatnak nem magyar anyanyelvű, felsőfokú diplomával rendelkező, vagy a 2010/2011-es tanévben diplomát szerző külföldi állampolgárok. Korhatár: 35 év.

A Balassi Intézet az ösztöndíjas hallgatók számára a képzés időtartamára
az alábbiakat biztosítja:

� 38 000 HUF/hónap ösztöndíj
� ingyenes tananyag
� diákigazolvány
� egészségbiztosítás (kivéve az EGT és Horvátország állampolgárait.)
Az egészségbiztosítás nem vehető igénybe fogszabályozásra, fogpótlásra, plasztikai műtétekre és előre tervezett műtéti beavatkozásokra.).
� térítésmentes kollégiumi férőhely

A hallgatónak vállalnia kell:

� beiratkozáskor a diákigazolvány elkészítésének költségét: 1.960 HUF
� az étkezés és a közlekedés költségét (Ezt az ösztöndíj körülbelül egyharmad részben fedezi.)
� 2.000 HUF a kollégiumba történő beköltözéskor

A jelentkezés módja:

Jelentkezni 2011. április 26-ig postai úton lehet. Az összeállított pályázati anyagot az alábbi címre kérjük elküldeni: Balassi Intézet, 1519 Budapest, Pf. 385. A borítékra kérjük ráírni: MŰFORDÍTÁS

A pályázat eredményéről a Balassi Intézet legkésőbb 2011. május 30-ig értesíti a pályázókat.

A pályázathoz csatolni kell:

� a pályázati adatlapot,
� a szakmai önéletrajzot, amelyben a pályázó ismerteti egyetemi tanulmányait (hungarológiai és irodalomtudományi tanulmányait részletesen), eddigi fordítói tapasztalatait, eredményeit,
�  publikációs listát fordításairól és irodalmi vonatkozású írásairól, vagy mintafordítást legalább 5-10 oldal terjedelemben, tetszés szerinti magyar szépirodalmi szövegről (kérjük, a szöveg eredetijét is mellékeljék),
�  diploma/oklevél, illetve végzős egyetemi vagy doktori hallgatók esetében az index, bizonyítvány hiteles másolatát,
�  munkatervet, a pályázó szakmai tervét arról, hogy milyen fordítói elképzelései és távlati céljai vannak a műfordítás területén, és a későbbiekben a magyar kultúra mely területével kíván foglalkozni,
�  legalább egy ajánlást (egy neves műfordító, lektor, egyetemi oktató, kulturális szakember véleményét) a pályázó eddigi szakmai munkájáról,
� az útlevél másolatát

A pályázónak 2011. április 19-ig regisztrálnia kell magát a Balassi Intézet ügyfélkapu rendszerében a http://kopi.martonaron.hu/registration weboldalon.

Amennyiben a pályázó nem nyeri el az ösztöndíjat, lehetősége van a programot önköltséges formában is igénybe venni. Ebben az esetben a térítési díjak a következők:

� Oktatás, tananyagok:  660.000 HUF
� Kollégiumi szállás:      270.000 HUF (2 ágyas szoba, 10 hónapra)
190.000 HUF (3 ágyas szoba, 10 hónapra)

Az intézet az önköltséges hallgatókkal is hallgatói jogviszonyt köt a képzés időtartamára, így őket is megilleti a kedvezményekre (közlekedési bérlet, vonatjegy, múzeumi belépők, egyes könyvesboltokban könyvek, egyes mozikban jegyek kedvezményes áron) jogosító diákigazolvány.

További tájékoztatás a Balassi Intézet Hungarológia Tagozatán (1016 Budapest, Somlói út 51. 201. szoba) kapható.

� Tel.:    (+36 1) 381 51 80
� Tel./fax: (+36 1) 381 51 49
� E-mail: erna.leichtman@bbi.hu
� Web:  www.balassi-intezet.hu

Letöltés:

Pályázati adatlap (word)