Stypendium dla Węgrów żyjących poza granicami kraju


Dziś kolejna szansa na stypendium i roczny pobyt na Węgrzech – tym razem dla osób węgierskojęzycznych, żyjących  poza granicami  Węgier. Informacje poch0dzą ze strony Instytutu Balassiego i tam też można znaleźć formularz zgłoszeniowy:

Pályázati felhívás: magyar nyelvi és magyarságismereti képzés

A Balassi Intézet pályázatot hirdet a kulturális és nyelvi azonosságtudat megőrzésének és erősítésének érdekében a 2011/2012. tanévre magyar állami ösztöndíjra, (nyugati) diaszpórában élő magyar származású személyek számára

MAGYAR NYELVI és MAGYARSÁGISMERETI képzésre.

A magyar nyelvi és magyarságismereti állami ösztöndíj célja: a nyugati diaszpórában élő magyar származású (külföldi állampolgárságú!) fiatalok magyarnyelv-tudásának és magyarságismeretének fejlesztése. A kétszemeszteres magyarországi tanulmányokra a Balassi Intézetben kerül sor.

A pályázat 18. életévét betöltött, elsősorban egyetemista korú, magyar származású fiatalok számára kerül kiírásra. A pályázatnál elbírálásra kerül a társadalmi körökben folytatott közösségi munka, egyetemi ajánlás, valamint a magyar kultúrával, művészettel vagy más területtel kapcsolatos tevékenység.

A képzés leírása:

A program magyar nyelvi és magyarságismereti tanulmányokat tartalmaz, valamint lehetőséget nyújt az országgal és az élő magyar kultúrával való aktív megismerkedésre is. A magyarságismereti tanulmányok keretében történelem, irodalom, földrajz, néprajz, művészettörténet és társadalomismeret tantárgyakat tanulnak a hallgatók. A program magyarságismereti tanulmányokból záróvizsgával, egy választott témából megírt záródolgozat megvédésével, magyar nyelvből pedig államilag elismert nyelvvizsgával fejeződik be. (A nyelvvizsga szintje, fajtája és az ennek megfelelő befizetendő vizsgadíj mértéke a nyelvi szintfelmérést végző bizottság döntésétől függ.)

Azoknak a hallgatóknak, akik hazai egyetemükön kreditpontokra tudják váltani magyarországi tanulmányaikat, az Intézet rendelkezésére bocsátja – a végbizonyítványon kívül – a szükséges tantárgyleírásokat.

Az oktatáson való részvétel kötelező, ennek indokolatlan elmulasztása, valamint az Intézet Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának és/vagy Fegyelmi Szabályzatának megszegése esetén a képzésre és kollégiumi elhelyezésre való jogosultság azonnal megszűnik, és – a beiratkozáskor aláírt szerződésben foglaltak szerint – az addig felvett ösztöndíjat vissza kell fizetni.

A képzés időtartama 10 hónap (2011. Szeptem ber- 2012. június).

Az ösztöndíj tartalma:

ingyenes képzés

21 000 Ft/hó ösztöndíj,

kollégiumi elhelyezés (2-3 ágyas szobákban),

diákigazolvány (kedvezményekre jogosít)

a vonatkozó jogszabály keretei között a külföldi ösztöndíjasokra vonatkozó jogosultság az egészségügyi szolgáltatások térítésmentes igénybevételére

A meghirdetett ösztöndíjas keretszám: 20 fő

A pályázat beküldési (postai beérkezési) határideje: 2011. május 9.

A pályázatokról szóló döntés meghozatalának határideje: 2011. május 30., amelyet követően 15 napon belül a Balassi Intézet értesítést küld a pályázat eredményéről.

A pályázatokról a döntést a Külföldi Magyar Cserkészszövetség javaslata alapján a Balassi Intézet képviselőiből álló Értékelő Bizottság hozza meg. A döntés minden pályázóra nézve kötelező.

A Balassi Intézet a határidő után beérkezett, illetve formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe.

A pályázathoz csatolandó mellékletek és igazolások:

� kitöltött pályázati adatlapcsak számítógéppel kitöltött lapot fogadunk el!
� kb. 300 szavas fogalmazás a magyarországi tanulmányok céljáról és a megszerzendő ismeretek otthoni hasznosításáról,
� kézzel írott önéletrajz,
� az útlevél másolata,
� tanulmányokat igazoló dokumentumok másolata,
� társadalmi szervezet (cserkészet, iskola, alapítvány, egyház stb.) vagy elismert személyiség ajánlása,
� igazolás a befizetett 600 USD előlegről.

A pályázónak 2011. május 2-ig regisztrálnia kell magát a Balassi Intézet ügyfélkapu rendszerében a http://kopi.martonaron.hu/registration weboldalon.

A pályázót érintő költségek:

az utazás költségei,

az étkezés költségei,

nyelvvizsgadíj (ORIGO középfok: 18.900 Ft, felsőfok: 19.850 Ft; ECL B2 vagy C1 22.000 Ft),

diákbérlet (tömegközlekedési eszközökön való utazáshoz),

javasolt költőpénz az étkezés, diákbérlet és személyes költségek fedezésére:
kb. 250 USD / hó,

tanulmányi vízum beszerzése az illetékes magyar külképviseleten,
egy belföldi (40.000 Ft) és egy erdélyi kirándulás (80.000 Ft) költsége, 2000 Ft az intézeti belépőkártyára és az esetleges kollégiumi rongálásokra, valamint 1.960 Ft a diákigazolványra. (Valamennyi díj a beiratkozáskor fizetendő.)

A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a kötelező kirándulások díját, 600 USD-t előre befizesse. A befizetés módja: USA-n belül csekken, USA-n kívül nemzetközi bankutalványon, a Hungarian Scout Association részére. Az átutaláshoz szükséges adatok: Bank Routing #021205376; számlaszám: 154030818. A Szövetség címe: 2850 Route 23 North, Newfoundland, NJ 07435). A csekket, illetve az átutalás elismervényét a pályázattal együtt Dr. Némethy Kesserü Judit címére kell küldeni (lásd lent).

Sikertelen pályázat esetén a kirándulás díját a Hungarian Scout Association visszafizeti a pályázó részére. Amennyiben a pályázat elfogadását követően a pályázó nem vesz részt a képzésen, a befizetett összegnek csak az 50%-át téríti vissza a Hungarian Scout Association. A tanfolyam, valamint a Balassi Intézet szabályzatainak és a sikeres pályázó által aláírandó szerződés szövege a Teleki Pál Alapítvány és a Külföldi Magyar Cserkészszövetség irodájától kikérhető.

Információ:

Dr. Némethy Kesserü Judit (Teleki Pál Alapítvány)
E-mail: jn2@nyu.edu

Szórád Gábor (Külföldi Magyar Cserkészszövetség irodája, hétfő- szerda- péntek)
Tel.: 00 1 973 874 0384
Fax: 00 1 973 208 1451
E-mail: gabona@aol.com

A pályázatokat az alábbi címre kérjük, határidőre, 1 példányban elküldeni:

Dr. Judit Kesserü Némethy (Teleki Pál Alapítvány)
1 Washington Square Vlg. Apt. 3L
New York, NY 10012, USA

 

 

Pályázati felhívás: magyar nyelvi és magyarságismereti képzés

A Balassi Intézet pályázatot hirdet a kulturális és nyelvi azonosságtudat megőrzésének és erősítésének érdekében a 2011/2012. tanévre magyar állami ösztöndíjra, (nyugati) diaszpórában élő magyar származású személyek számára

MAGYAR NYELVI és MAGYARSÁGISMERETI képzésre.

A magyar nyelvi és magyarságismereti állami ösztöndíj célja: a nyugati diaszpórában élő magyar származású (külföldi állampolgárságú!) fiatalok magyarnyelv-tudásának és magyarságismeretének fejlesztése. A kétszemeszteres magyarországi tanulmányokra a Balassi Intézetben kerül sor.

A pályázat 18. életévét betöltött, elsősorban egyetemista korú, magyar származású fiatalok számára kerül kiírásra. A pályázatnál elbírálásra kerül a társadalmi körökben folytatott közösségi munka, egyetemi ajánlás, valamint a magyar kultúrával, művészettel vagy más területtel kapcsolatos tevékenység.

A képzés leírása:

A program magyar nyelvi és magyarságismereti tanulmányokat tartalmaz, valamint lehetőséget nyújt az országgal és az élő magyar kultúrával való aktív megismerkedésre is. A magyarságismereti tanulmányok keretében történelem, irodalom, földrajz, néprajz, művészettörténet és társadalomismeret tantárgyakat tanulnak a hallgatók. A program magyarságismereti tanulmányokból záróvizsgával, egy választott témából megírt záródolgozat megvédésével, magyar nyelvből pedig államilag elismert nyelvvizsgával fejeződik be. (A nyelvvizsga szintje, fajtája és az ennek megfelelő befizetendő vizsgadíj mértéke a nyelvi szintfelmérést végző bizottság döntésétől függ.)

Azoknak a hallgatóknak, akik hazai egyetemükön kreditpontokra tudják váltani magyarországi tanulmányaikat, az Intézet rendelkezésére bocsátja – a végbizonyítványon kívül – a szükséges tantárgyleírásokat.

Az oktatáson való részvétel kötelező, ennek indokolatlan elmulasztása, valamint az Intézet Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának és/vagy Fegyelmi Szabályzatának megszegése esetén a képzésre és kollégiumi elhelyezésre való jogosultság azonnal megszűnik, és – a beiratkozáskor aláírt szerződésben foglaltak szerint – az addig felvett ösztöndíjat vissza kell fizetni.

A képzés időtartama 10 hónap (2011. Szeptem ber- 2012. június).

Az ösztöndíj tartalma:

ingyenes képzés

21 000 Ft/hó ösztöndíj,

kollégiumi elhelyezés (2-3 ágyas szobákban),

diákigazolvány (kedvezményekre jogosít)

a vonatkozó jogszabály keretei között a külföldi ösztöndíjasokra vonatkozó jogosultság az egészségügyi szolgáltatások térítésmentes igénybevételére

A meghirdetett ösztöndíjas keretszám: 20 fő

A pályázat beküldési (postai beérkezési) határideje: 2011. május 9.

A pályázatokról szóló döntés meghozatalának határideje: 2011. május 30., amelyet követően 15 napon belül a Balassi Intézet értesítést küld a pályázat eredményéről.

A pályázatokról a döntést a Külföldi Magyar Cserkészszövetség javaslata alapján a Balassi Intézet képviselőiből álló Értékelő Bizottság hozza meg. A döntés minden pályázóra nézve kötelező.

A Balassi Intézet a határidő után beérkezett, illetve formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe.

A pályázathoz csatolandó mellékletek és igazolások:

kitöltött pályázati adatlapcsak számítógéppel kitöltött lapot fogadunk el!
kb. 300 szavas fogalmazás a magyarországi tanulmányok céljáról és a megszerzendő ismeretek otthoni hasznosításáról,
kézzel írott önéletrajz,
az útlevél másolata,
tanulmányokat igazoló dokumentumok másolata,
társadalmi szervezet (cserkészet, iskola, alapítvány, egyház stb.) vagy elismert személyiség ajánlása,
igazolás a befizetett 600 USD előlegről.

A pályázónak 2011. május 2-ig regisztrálnia kell magát a Balassi Intézet ügyfélkapu rendszerében a http://kopi.martonaron.hu/registration weboldalon.

A pályázót érintő költségek:

az utazás költségei,

az étkezés költségei,

nyelvvizsgadíj (ORIGO középfok: 18.900 Ft, felsőfok: 19.850 Ft; ECL B2 vagy C1 22.000 Ft),

diákbérlet (tömegközlekedési eszközökön való utazáshoz),

javasolt költőpénz az étkezés, diákbérlet és személyes költségek fedezésére:
kb. 250 USD / hó,

tanulmányi vízum beszerzése az illetékes magyar külképviseleten,
egy belföldi (40.000 Ft) és egy erdélyi kirándulás (80.000 Ft) költsége, 2000 Ft az intézeti belépőkártyára és az esetleges kollégiumi rongálásokra, valamint 1.960 Ft a diákigazolványra. (Valamennyi díj a beiratkozáskor fizetendő.)


A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a kötelező kirándulások díját, 600 USD-t előre befizesse. A befizetés módja: USA-n belül csekken, USA-n kívül nemzetközi bankutalványon, a Hungarian Scout Association részére. Az átutaláshoz szükséges adatok: Bank Routing #021205376; számlaszám: 154030818. A Szövetség címe: 2850 Route 23 North, Newfoundland, NJ 07435). A csekket, illetve az átutalás elismervényét a pályázattal együtt Dr. Némethy Kesserü Judit címére kell küldeni (lásd lent).

Sikertelen pályázat esetén a kirándulás díját a Hungarian Scout Association visszafizeti a pályázó részére. Amennyiben a pályázat elfogadását követően a pályázó nem vesz részt a képzésen, a befizetett összegnek csak az 50%-át téríti vissza a Hungarian Scout Association. A tanfolyam, valamint a Balassi Intézet szabályzatainak és a sikeres pályázó által aláírandó szerződés szövege a Teleki Pál Alapítvány és a Külföldi Magyar Cserkészszövetség irodájától kikérhető.

Információ:

Dr. Némethy Kesserü Judit (Teleki Pál Alapítvány)
E-mail: jn2@nyu.edu

Szórád Gábor (Külföldi Magyar Cserkészszövetség irodája, hétfő- szerda- péntek)
Tel.: 00 1 973 874 0384
Fax: 00 1 973 208 1451
E-mail:
gabona@aol.com

A pályázatokat az alábbi címre kérjük, határidőre, 1 példányban elküldeni:

Dr. Judit Kesserü Némethy (Teleki Pál Alapítvány)
1 Washington Square Vlg. Apt. 3L
New York, NY 10012, USA