Tłumacze literaccy z polskiego na węgierski – szansa na stypendium!


Szansa na twórcze stypendia Instytutu Książki w ramach programu Kolegium Tłumaczy dla tłumaczy literackich, przekładających na język polski:

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tłumaczy literatury polskiej, wzorem instytucji promujących literaturę w innych krajach Instytut Książki powołał w 2006 r. Kolegium Tłumaczy. Jest to projekt realizowany przez Instytut Książki we współpracy ze Stowarzyszeniem Willa Decjusza i Uniwersytetem Jagiellońskim. Adresowany jest do tłumaczy literatury polskiej zajmujących się przekładem literatury pięknej i eseistyki oraz literatury faktu i utworów z szeroko rozumianej humanistyki.

Od 2009 roku w działającym od trzech lat programie Kolegium Tłumaczy zachodzą pewne zmiany – organizowany jest jeden nabór wniosków na cały rok, a tłumacze mają pełną dowolność we wskazaniu odpowiadającego im okresu i czasu trwania pobytu.

Szczegółowy regulamin:

Program pobytowy Kolegium Tłumaczy adresowany jest do wszystkim tłumaczy literatury polskiej, zarówno tych z dużym dorobkiem, jak i początkujących. Kandydat musi mieć przynajmniej jeden tekst tłumaczenia ogłoszony drukiem bądź w poważnej publikacji internetowej. Kandydaci mogą ubiegać się o pobyt od jednego do trzech miesięcy we wskazanym przez siebie terminie. Jest to typowy pobyt twórczy, jedyną ewentualną obligacją tłumacza jest wykład na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tłumacze zakwaterowani są w Domu Łaskiego przy Willi Decjusza na Woli Justowskiej w Krakowie.

W ramach pobytu studyjnego uczestnik otrzymuje:

 • zakwaterowanie,
 • zwrot kosztów podróży (w obie strony),
 • honorarium (2.000 PLN na miesiąc)
 • dostęp do komputera i internetu oraz bibliotek uniwersyteckich; pomoc w organizacji spotkań z wydawcami bądź pisarzami w ramach projektu realizowanego przez tłumacza.

Tłumacz zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania z pobytu studyjnego, które będzie służyło organizatorom do dalszych działań promujących Kolegium Tłumaczy (np. publikacja w części lub całości itp.). Na prośbę organizatorów tłumacz zobowiązany jest do przeprowadzenia cyklu warsztatów przekładowych lub wykładu dla studentów filologii UJ lub Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową przy UJ. Temat określony jest wspólnie przez tłumacza i organizatorów.

Zasady zgłaszania się kandydatów:
Kandydaci zgłaszają się sami i przedkładają następujące dokumenty (wszystko wysyłane e-mailem):

 • życiorys (data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, działalność zawodowa),
 • pełna lista opublikowanych przekładów (i ewentualnie innych publikacji),
 • krótki opis prac przewidzianych na czas pobytu studyjnego (czyli nad jakim przekładem kandydat będzie pracował podczas pobytu, jakiego rodzaju badania/poszukiwania/kwerendy/konsultacje są potrzebne etc. Rozpatrywane będą wyłącznie projekty związane z przekładem konkretnych dzieł – a nie np. projekty badawcze, naukowe itd.),
 • próbka tłumaczenia (tekstu opublikowanego),
 • informacja na temat preferowanego terminu i ilości miesięcy,
 • informacja na temat preferowanego tematu wykładu/zajęć dla studentów.
 • ewentualnie: rekomendacja (tłumacza z dużym dorobkiem, wydawcy, polonisty, instytucji kultury, polskiej placówki dyplomatycznej, ośrodka akademickiego).

Aplikacje przyjmowane są raz do roku w terminie do 15 grudnia i należy je kierować na adres Instytutu Książki:

Instytut Książki
ul. Szczepańska 1 II p.
31-011 Kraków
Tel. +48 12 433 70 40
Faks +48 12 429 38 29
osoba kontaktowa: Tomasz Pindel
t.pindel@instytutksiazki.pl

Wnioski oceniane są przez Radę Programu, w skład której wchodzą: prof. Elżbieta Tabakowska (UJ), Grzegorz Gauden (dyrektor Instytutu Książki), Danuta Glondys (Willa Decjusza), Elżbieta Kalinowska (Instytut Książki), Ireneusz Kania i Piotr Sommer. Podstawą oceny jest dorobek przekładowy oraz plany na pobyt.

Rada Programu może także skierować indywidualne zaproszenie do wybranego przez siebie tłumacza.

.

.

Do tej pory z programu skorzystał tylko jeden Węgier – András Pályi był stypendystą Kolegium Tłumaczy wiosną 2007 roku (więcej o tłumaczu przeczytacie tutaj).