T. Babiczky – Kamienie przemówiły


Tibor Babiczky – Kamienie przemówiły (A kövek megszólalnak), wybór 14 wierszy z tomu o tym samym tytule do trójjęzycznego projektu Versopolis, IKM 2021:

Źródło / Headwaters / Forrásvidék
Linia życia / Lifeline / Életvonal
Fotka z plaży / Seaside Snap / Strandfotó
Na ziemiach olbrzymów / In the Land of Giants / Az óriások földjén
Kruczy czas / Raventime / Hollóidő
Knajpa Fauna / Pan’s Pub / Pán kocsmája
Planet Caravan / Planet Caravan / Planet Caravan
Efekt uboczny / Side Effect / Kísérőjelenség
Narodziny Wenus / The Birth of Venus / Vénusz születése
Dzień narodzin / The Birth Day / A születésnap
Widokówka z Apulii / Postcard from Puglia / Pugliai anziksz
Znak / Mark / Jegy
Południe / Noon / Dél
Osobliwość / Singularity / Szingularitás