Think On Your Feet: Myśl Szybko – Mów Skutecznie, Klos Training


Think On Your Feet: Myśl Szybko – Mów Skutecznie (link), Klos Training, Warszawa, 23-24.03.2015

Kurs szybkiego, zwięzłego i przejrzystego przedstawiania dowolnego tematu, zarówno w formie informacyjnej, jak i argumentacyjnej, poprzez 10 planów budowania wypowiedzi i odpowiadania na pytania.


TOYF - Myśl szybko Mów skutecznie

TOYF - Myśl szybko Mów skutecznie_dyplom