Tłumacz gości specjalnych – Ediny Szvoren i Andrei Tompy, Węgierski Instytut Kultury


Tłumacz gości specjalnych – Ediny Szvoren i Andrei Tompy  – podczas spotkania promocyjnego węgierskiego numeru „Literatury na Świecie”, Węgierski Instytut Kultury, 17.06.2014 (link)

Literatura na Świecie 3-4 2014