Tłumacz gościa specjalnego – Ádáma Bodora, Conrad Festival 2014


Conrad Festival 2014, Kraków, tłumacz gościa specjalnego Ádáma Bodora (link)

Ádám Bodor_ Piotr Kofta_ Anna Butrym foto Grzegorz Ziemiański

Ádám Bodor_ Piotr Kofta_ Anna Butrym foto Grzegorz Ziemiański_2