Tłumaczenia audiowizualne, Warszawska Noc Muzeów 2013


Warszawska Noc Muzeów 2013, Węgierski Instytut Kultury – Węgierska noc filmowa, tłumaczenie list dialogowych do następujących filmów krótkometrażowych (link) (liczne nieautoryzowane i niezgodne ze sztuką przekładu audiowizualnego zmiany pochodzą od korektora):

  • Historia latania,
  • Coś niebieskiego,
  • Święto.

noc muzeow_warszawa_2013