Train the trainers dla Zespołu Szkoleń AML, High 5


Train the trainers dla Zespołu Szkoleń EMEA AML, High 5, Warszawa 1 – 2.04.2015

Wykorzystanie technik improwizacyjnych w szkoleniach biznesowych i stylach treningowych.

Techniki improwizacji w pracy trenera High5