Tydzień Węgierski – Gdański Teatr Szekspirowski


Współprowadzenie wraz z Gáspárem Keresztesem spotkania o współczesnej węgierskiej literaturze, Gdański Teatr Szekspirowski, 4 grudnia 2017 (link)