Typy dokumentów identyfikacyjnych na Węgrzech


Oto lista typów dokumentów (wraz z możliwymi wariacjami, związanymi z właściwościami ich starych i nowych wersji), które spotkać można na Węgrzech jako używane do identyfikacji osób (nazwy dokumentów podane są w oryginale):

  • Személyi igazolvány – dowód osobisty:

2 litery + spacja + 6 cyfr, np.. AE 232323

2 litery + myślnik + cyfry rzymskie + spacja + 6 cyfr, np.. AU-I 123456

6 cyfr + 2 litery, np.:. 123456AA

  • Vezetői engedély (kártya) – prawo jazdy (karta):

2 litery + spacja + 6 cyfr, np.:. CA 123456

  •  Útlevél – paszport:

2 litery + spacja + 6 cyfr, np.:. XX 123456

  •  Lakcímigazoló kártya – karta adresowa (potwierdzenie zameldowania):

6 cyfr + 2 litery, np.:. 123456

  •  Cégjegyzékszám – REGON:

12-34-567890

1234567890

  •  Vállalkozói engedély szám – numer w Ewidencji Działalności Gospodarczej:

1234/97 i 1234/1997

12345/97 i 12345/1997

123456/97 lub 123456/1997

12.34.56/97 lub 12.34.56/1997

1234567890

  •  Adószám – NIP:

12345678-1-12

  •  Diákigazolvány – legitymacja studencka:

Wszystko do 10 znaków