Węgierskie palindromy


Dziś, w ramach przeglądu ciekawostek językowych, kilka zdań poświęconych węgierskim palindromom:

Palindrom (gr. palindromeo – biec z powrotem) – wyrażenie brzmiące tak samo czytane od lewej do prawej i od prawej do lewej. Przykładem palindromu jest: Kobyła ma mały bok. Współcześnie palindromy pełnią funkcję gry słownej. Prawdopodobnie tak było również i w przeszłości, choć pewne znaleziska sugerują, że palindromy mogły też mieć znaczenie magiczne.

Szersze omówienie historii palindromów, inne przykłady z języka polskiego i niektórych języków obcych znajdziecie tutaj.

Bogaty wybór węgierskich palindromów możecie znaleźć na Wikipedii, oto co ciekawsze przykłady:

  • A császár ász ácsa.
  • Géza, kék az ég.
  • A nyárfaerdőn, a szárodúdba zúg a szél, én a gúla felé nézök, szérűrész közén él e falu, ganélé szagú zab dudorász a nődre, a fránya.
  • Arám ajaka, ipa-napa, kese mellek, májak, láb, inak, a kezek, eget érő főrétegek, ezek a kanibál kajám – kellemesek, apanapi a kaja mára.
  • Emez égi lakkozó placcra, távol Afrika fölé, néger regén élő fakír falovát arccal, pózokkal igézem-e?