Węgiersko-polskie związki literackie


Kolejna ciekawostka z Wikipedii, tym razem nawiązująca do węgiersko-polskich związków literackich. Artykuł jest bardzo okrojony, niemniej jednak może być ciekawy dla tych, którzy nie zgłębiali tego tematu wcześniej:

Węgiersko-polskie związki literackie do wieku XVIII w Polsce były ograniczone do zainteresowania kronikami i wydarzeniami aktualnymi na Węgrzech. Informacje o Polsce przedostawały się na Węgry od średniowiecza za pomocą kontaktów o charakterze religijnym. Po XVIII wieku nastąpiło poszerzenie osiągnięć hungarologii polskiej. Od XIX wieku zaczęły ukazywać się obszerniejsze informacje na temat literatury węgierskiej, jednak dopiero w epoce romantyzmu szczególnie zwrócono uwagę na kulturę węgierską.

Nieco szerzej opracowane elementy tego zagadnienia:

  • Historia węgiersko-polskich związków literackich
  • Motywy polskie w niektórych węgierskich utworach literackich
  • Niektórzy węgierscy filolodzy i badacze zajmujący się literaturą polską
  • Niektórzy polscy filolodzy i badacze zajmujący się literaturą węgierską
  • Bibliografia