Węgrzy i broń


Po ostatnich wydarzeniach  w Ameryce głośno jest znów o prawie do posiadania broni. Rozgorzały (nie po raz pierwszy) dyskusje nad słusznością tak powszechnego dostępu do broni palnej, statystyki przestępstw dokonanych z jej użyciem zadziwiają. Jak więc jest z posiadaniem broni na Węgrzech i czy będąc tam musimy się obawiać, że ktoś użyje jej przeciw nam? Poniższy wykres obrazuje liczbę zarejestrowanej cywilnej broni na mieszkańca – Węgry w tym zestawieniu znajdują się na 29 miejscu (ok. 6 na mieszkańca), a Polska na 31 (ok. 2 na mieszkańca):

.